Midt i krevende korontider: – OneCo blir sølvsponsor! – ØIF Arendal

Midt i krevende korontider: – OneCo blir sølvsponsor!

OneCo Networks AS med avdeling i Arendal tenker offensivt og vil være med på ØIF Arendal-laget selv om det er stillstand i håndballaktiviteten. – Vår ambisjon er å vokse i region og sammen med ØIF Arendal ser vi nå muligheten til å nå frem til flere med hva vi holder på med, det forteller avdelingsleder i Arendal, Eirik Knutsen.

Idretten og håndballen er, som samfunnet forøvrig, inne i den største utfordringen i manns minne. Topphåndballen er stengt ned og det er uvisst når aktiviteten starter opp igjen. Men næringslivet både i Arendal og på Sørlandet, både eksisterende samarbeidspartnere og nye, stiller opp for håndballsatsningen her sør. Og ØIF Arendals daglige leder, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, er imponert og glad.

– Det at nye samarbeidspartnere velger å bli med i klubbens sponsorfamilie selv i tider hvor idretten er stengt ned, tar vi som en bekreftelse på at et samarbeid med klubben er lønnsomt på flere måter enn «kun» profilering i forbindelse med kamper og arrangementer. Og sånt gjør oss veldig glad.

– OneCo er med på å gi oss inspirasjon til å fortsette vårt nitidige arbeid, selv i stusselige tider for idretten, skryter den daglige lederen.

Men noen veldedighet er ikke sponsorsamarbeidt. OneCo og avdlingsleder Eirik Knutsen har klare tanker om hvorfor dette er bra for selskapet.

OneCo Networks AS og avdelingsleder Eirik Knutsen har inngått langsiktig samarbeidsavtale med ØIF Arendal.

– Vi i OneCo Networks avdeling Agder er veldig fornøyd med å ha fått på plass en partner-avtale med ØIF Arendal, forklarer han. Og han vet godt hvordan han vil utnytte partnerskapet.

Presentasjon av hvordan ØIF Arendal jobber med sine partnere gir oss store forventninger til at vi som bedrift kan bli bedre på samhandling i Agder og nasjonalt, bli mer synlig for våre omgivelser og få drahjelp av gode krefter i denne familien til å løfte oss, forteller han.

Eirik Knutsen, avdlingsleder OneCo Networks AS

Og når det kommer til lagarbeid, ser han muligheter for mange synergier.

– Lagarbeidet i håndball har mange fellestrekk med det team-arbeidet våre ansatte utfører hver eneste dag, opp og nedturer følger den enkelte og da må vi alltid stå sammen for å løfte felleskapet til nivå som vi ser ØIF Arendal klarer.

Nå gleder de seg til samarbeid og ikke minst til post koronatider.

– Vi ser veldig frem til dette samarbeidet sammen med ØIF Arendal. Vår ambisjon er å vokse i regionen, og sammen med ØIF Arendal ser vi nå muligheten til å nå frem til flere med hva vi holder på med. Med dette samarbeidet ser vi muligheten til å skape de rette forbindelsene i regionen.

– Våre verdier i OneCo er lidenskap, raushet og langsiktighet, og vi håper at det også skal synes i dette partnerskapet både på og utenfor banen.

Kort om OneCo Networks:
OneCo Networks er en ledende uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor Telecom og IoT. Vi leverer i hele verdikjeden og våre tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon og vedlikehold av faste og mobile nettverk for mange av Nordens ledende operatører, netteiere og systemleverandører.

Vi leverer også til privatmarkedet, i tillegg til å være en lokal partner for bedrifter, kommuner og kraftselskaper.

Vi håndterer også store prosjektleveranser fra A-Å, og kan med vår lange erfaring levere innovative og smarte løsninger, også i samarbeid med våre øvrige selskaper i konsernet.

Bredden gjør at vi kan tilby kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet som tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og kundeopplevelse.