Afiber blir ny bronsesponsor! – ØIF Arendal

Afiber blir ny bronsesponsor!

Arendals egen lokal leverandør av fiberbaserte tjenester – Afiber – er en av flere nye selskaper som vil bruke ØIF Arendal som arena for markedsføring. Nå håper daglig leder Andreas Frivold at alle som holder med ØIF Arendal skal bli Afiber-kunder etterhvert!

– Vi er veldig glade for å bli en del av ØIF familien, og ser frem mot å skape gode historier sammen.

Det er Afibers daglige leder Andreas Frivold som formidler gladnyheten om at den lokale leverandøren av fiberbaserte tjenester ønsker å støtte opp om byens storsatsning på håndball. Og at Afiber ønsker å bruke klubbens nettverk til å få flere kunder.

– Vi i Afiber ønsker å være den lokale leverandøren av fiberbaserte tjenester som folk stoler på og ønsker å være kunde hos. Lokal tilhørighet og lokalkontor er viktig, men langt fra nok. Om man derimot er tilstede i lokalmiljøene samtidig som man leverer stabile tjenester, stor valgfrihet, god kundeservice og 100% ærlighet – ja da har vi en mulighet til å nå våre mål.

Og lurer du på hva det er Afiber tilbyr. Andreas kan forklare.

– Vi leverer TV og bredbånd via 100% fiber til alle kunder og har Altibox med på laget, som i 11 år på rad har hatt de mest fornøyde kundene.

– For vår del er den posisjonen ØIF har fått lokalt helt unik – de er hele (Aust-) Agders lag og bidrar i lokalsamfunnet både kulturelt og som en nyttig samfunnsaktør. Ved dette samarbeidet ønsker vi å bidra til at ØIF når sine mål om å sette regionen ytterligere på kartet nasjonalt og internasjonalt med alt det innebærer og gir av verdi, samtidig som vi i Afiber når våre mål om å bli den prefererte leverandøren av fiberbaserte tjenester i området.

Det varmer ØIF Arendal-hjerter at både gamle og nye sponsorer finner veien til den spenstige satsningen til byens håndball-lag! Velkommen på laget til Afiber!

– Og heia ØIF Arendal, avslutter den sympatiske daglige lederen!