ØIF Arendal inviterer til digitalt B2B-speedbooking! – ØIF Arendal

ØIF Arendal inviterer til digitalt B2B-speedbooking!

Opprinnelig var det planlagt speedbooking på tradisjonelt vis i fantastiske lokaliteter hos J.B. Ugland i Grimstad. Som følge av pandemien, blir det speedbooking på nett i stedet den 10.-12. mars!

ØIF Arendals sponsorfamilie er i vekst. Og en av de incitamentene som trigger mange av klubbens etablerte og nye samarbeidspartnere, er de mulighetene som ligger til å gjøre forretning i klubbens sponsornettverk. Flere ganger i året samles sponsorfamilien blant annet for å bygge relasjoner som igjen kan føre til forretning, på kort eller lang sikt.

Den viktigste arenaen for slik samhandling er den årlige B2B-speedbookingen. Da får sponsorene mulighet til å møte så mange som 10-12 potensielle samarbeidspartnere. Og tradisjonelt har dette vært gjort med fysiske møter ute hos en av klubbens sponsorer. Det er ikke så greit å gjennomføre i smittevernstider. Så derfor blir det en digital variant også i år.

Sparebanken Sør og Norac/Adax/Otterlei Group har signert langsiktige avtaler med ØIF Arendal.

– Vi har god erfaring med den digitale varianten fra i fjor våres. Etter eventet hadde vi en markedsundersøkelse og det var tydelig at sponsorene satt pris på denne kreative måten å gjennomføre en speedbooking på, det forteller salgssjef Jørn Holmestrand.

Den 10-12. mars skal seansen gjennomføres. Innen den tid skal sponsorene velge ut andre sponsorer man vil ha samtaler med. Og klubben setter opp møtene i egne digitale møterom. Og selv om aktiviteten tilsynelatende varer i tre dager, bør hver og en kun sette av en til tre timer foran egen dataskjerm.

– I fjor hadde vi flere hundre møter. I år kommer det til å bli ny rekord. Vi har aldri vært så mange sponsorer som vi er nå. Og det betyr flere muligheter for flere sponsorer til å gjøre forretning sammen. Og det er akkurat hva vi håper at de skal gjøre. For til syvende og sist gjør det vårt nettverk ennå mer verdifullt som arena for å rekruttere nye kunder, leverandører og samarbeid. Og sånt sikrer lange og sterke bånd også til ØIF Arendal, skryter salgssjefen.