B2B: Skal styrke ØIF Arendals design – ØIF Arendal

B2B: Skal styrke ØIF Arendals design

Vår nye samarbeidspartner Ann Kristin Theresie Kristensen i DesignPilot AS er allerede i full gang med å tydeliggjøre ØIF Arendals interne og eksterne design. – ØIF Arendal er en ekstremt spennende merkevare, sier den opprinnelige arendalskvinnen.

Ann Kristin Theresie Kristensen i DesignPilot er ny samarbeidspartner.

– Dette blir utrolig spennende å sette i gang med. Nå skal vi gå gjennom alt, før vi legger en god plan for det videre arbeidet med å styrke en allerede solid merkevare. Vi skal tydeliggjøre klubbens ulike segmenter som B2B, ulike nyhetsbrev og alt annet som kommuniseres og markedsføres, sier daglig leder i Design Pilot AS, Ann Kristin Theresie Kristensen til oifarendal.no.

Alt!
ØIF Arendal har med årene utviklet en bred kompetanse hva kommunikasjon og design angår. Det ferske samarbeidet skal bidra til å ta vare på det beste som klubben gjør i dag, samt styrke og utvikle nye elementer.
– Jeg er i gang med å gå gjennom hele designstrukturen klubben bruker. Målet er å tydeliggjøre hva som er hva og ikke minst styrke profilen som helhet, sier Kristensen som har base i Kristiansand.
En ny profilmanual skal utvikles. En slik plattform vil forenkle og styrke hele ØIF Arendals grafiske profil og identitet.
– Jeg skal rydde litt i systemene, sier Kristensen som synes det er ekstra hyggelig å bli med i ØIF-familien.
– Alle har et forhold til ØIF Arendal og klubben ligger i front på flere områder i sosiale medier og øvrige digitale flater, sier hun videre.
Hun trekker frem at klubben kommer fra en forholdsvis liten by.
– Klubben er veldig i forkant sammenlignet med andre klubber og organisasjoner. Jeg tror vi kan lære mye av hverandre.

En kontakt
DesignPilot har kunder over hele landet. For DesignPilot handler design om å utvikle den beste visuelle identiteten for en bedrift eller organisasjon.
– Ved å bruke bedriften eller organisasjonens unike fordeler utvikler vi gode verktøy og virkemidler for å gjøre kunden synlig i markedet slik at man skiller seg ut fra konkurrentene, sier Kristensen.
I nært samarbeid med den enkelte oppdragsgiver utvikler selskapet alt fra logo, visuelle profiler, brosjyrer, flyere, bøker, skjermbaserte løsninger, webdesign og utstillingsdesign, og ulike tjenester innen sosiale medier.

Ferskt
ØIF Arendal og DesignPilot startet samarbeidet sist uke. Kristensen er klar på at det som allerede er bra skal styrkes.
– Designet som møter samarbeidspartnere, publikum og andre skal tydeliggjøres.
ØIF Arendal sender i dag ut nyhetsbrev, sponsor-informasjon, kampvarsler og daglige nyheter på nettsiden og i sosiale medier.
– Det blir ingen revolusjon, men vi skal arbeide frem en tydeligere grafisk profil, fastslår hun.

Muligheter
Det ferske samarbeidet gir også andre samarbeidspartnere i B2B-nettverket mulighet til å knytte til seg Kristensens tjenester.
– Jeg har allerede kunder i B2B-nettverket. En del av bedriftene i nettverket har inhouse-designere, mens andre kanskje har behov for å benytte seg av ekstern kompetanse som eksempelvis DesignPilot. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med ØIF Arendal-familien, fortsetter hun.
-Vi har gode samarbeidspartnere på digitaltrykk, offsettykk, og storformat. Dette gjør at våre kunder kun har et kontaktpunkt for alle sine grafiske behov, avslutter vår nye designer.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg. Velkommen på laget!