Kontrollkomiteen: Godkjent og solid – ØIF Arendal

Kontrollkomiteen: Godkjent og solid

Kontrollkomiteen i ØIF Arendal skryter av klubbdriften som ble lagt frem for årsmøtet mandag kveld. – Det sterke engasjementet i administrasjon og styrerommet gjenspeiler seg i driften, fastslår Anita Mathiesen.

Anita Mathiesen, leder kontrollkomiteen i ØIF Arendal.

– Vi har kontrollert driften og vi kan trygt fastslå at styret og administrasjon driver klubben på en solid måte. Klubben har god kontroll, sier leder i kontrollkomiteen, Anita Mathiesen.

Kontrollkomiteen frem til årsmøtet bestod også av Tor Larsen – mannen som for øvrig trente frem dagens målvaktstrener Åsmund V. Strat, og Anette Gran.

Solid
For menigmann høres muligens kontrollkomite og revisjon alt annet enn fargesprakende ut. Kontrollkomiteens rolle er å foreta en gjennomgående kontroll av at administrative rutiner og at klubben følge lover og forskrifter. Kontrollkomiteens beretning for foregående år blir lagt frem på årsmøte, som oftest i løpet av vårparten.

Styret la forøvrig frem et årsresultat på nesten 760.000 kroner av en omsetning på rundt 13,9 millioner kroner – for øvrig ett 2020 som ble sterkt preget av corona-restriksjoner, opphold i spill og trening samt tunge beslutninger om permitteringer av spillere, trenere og administrasjon i fjor vår. Sluttspillet i fjor vår ble avlyst. Seriespillet ble avblåst etter 21 spillrunder. ØIF Arendal trakk seg også fra europacup-spill. Høsten 2020 startet riktignok med kamper og trening, men da det var kun lov å la 50 og 200 publikummere oppleve våre beste menn. I rapporten som ble fremlagt for årsmøtet mandag kveld, står likevel kontrollkomiteen fast at styret og administrasjonen hadde svært god kontroll på det man kunne ha kontroll på.
– Etter å ha gjennomgått klubbdriften ser vi at spesielt administrasjonens hjerte og engasjement for klubben gjenspeiler seg i driften. Solid, oppsummerer Anita Mathiesen på vegne av kontrollkomiteen.

-Glimrende
«Kontrollkomiteen vurderer ØIF Arendal finansielle stilling, forvaltning og drift som bedre enn noensinne. Gode arbeids- og kontrollrutiner er på plass både når det gjelder økonomi, forvaltning og drift. Regnskapsåret 2020 har bydd på tøffe covid-19 utfordringer, men et støttende styre og en solid administrasjon har tatt oss gjennom 2020 på en glimrende måte», heter det i rapporten til årsmøtet.
– For oss er det tydelig at administrasjonen er på ballen, og er i forkant av situasjoner. Det er betryggende.

Kontrollkomiteens rapport, revisors anbefaling, årsrapporter og regnskap ble enstemmig vedtatt i årsmøtet – som i corona-tider ble avholdt på Teams.