Slik vil toppklubbene i Europa løse økonomikrisen! – ØIF Arendal

Slik vil toppklubbene i Europa løse økonomikrisen!

Toppklubbene i europeisk håndball har jobbet frem en felles anbefaling til hvordan klubbene og spillerne skal møte de økonomiske utfordringene som nedstengningen av håndballen har medført.

Det er representanter fra Kiel, Paris og Veszprem, supplert av varamedlemene fra svenske Kristianstad og danske Bjerringbro-Silkeborg og assistert av Barcelona har analysert nå-situasjon i internasjonal herrehåndball. Oppdraget har de fått av Forum Club Handball (FCH), organet som alle klubber som spiller Europacup er medlem i. FCH tilsvarer for europeiske klubber i Europa det Norsk Topphåndball gjør for norske klubber i Norge.

Som følge av de urolige tidene og de økonomiske konsekvensene av avlyste turneringer, kamper og kamper uten tilskuere, ser klubbene ingen vei utenom at kostnadsnivået må ned. Og at dette også må ramme spillerne og deres agenter.

Når det gjelder spillekontrakter anbefales alle klubber å ta i bruk en ny tre-trinnsmodell for avlønning:

  1. Et fast grunn beløp
  2. Et provisjons-/bonus beløp basert på pubikumstall, sponsorinntekter og medieoppmerksomhet.
  3. Et provisjons-/bonus beløp basert på sportslige prestasjoner

Overlevelsen til mange klubber vil avhenge av spørsmålet om klubblederne lykkes med å redusere det faste beløpet i spillerkontraktene betydelig, heter det videre i meldingen.

Frykter oppstart så sent som februar 2021

Klubbens lønnsreduksjon bør forutse at sesongen kan starte på nytt i september eller i november 2020, men også kanskje først i februar 2021, skriver FCH.

sponsorfamilien

Vær kommunikativ og utveksle informasjon med klubber som er i en lignende økonomisk situasjon som klubben din, lyder oppfordringen.

Ikke aktuelt i Arendal, ennå!

– Problemstillingene er bare delvis like for toppklubbene i Europa og for oss som toppklubb i Norge, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

– Vi har annonsert tidligere at det viktigste for oss er hverken TV-inntekter eller inntekter fra Europacup. For oss er det sponsormarkedet som er helt avgjørende. Lykkes vi med å få sponsorene med oss i fremtiden, da skal vi komme gjennom dette til «stående». Derfor er ikke slike tiltak aktuelle hos oss, i alle fall ikke om vi starter opp i altfor sent utover høsten 2020, beroliger Bruun Hansen.

– Vi forholder oss til de kontrakter som er inngått og vi håper at vi ikke skal ha behov for å gjøre endringer der. Permitteringsordningen og nå også støtteordningen til idretten vil være gode verktøy for å komme igjennom den første fasen av dette i alle fall, avslutter han optimistisk.

castelle