Koronaregnskapet: ØIF Arendal tapte nesten 9 millioner! – ØIF Arendal

Koronaregnskapet: ØIF Arendal tapte nesten 9 millioner!

Koronasituasjon har snudd helt «opp-ned» på regnskapsåret 2020. Hele 9 millioner av ØIF Arendals forretningsgrunnlag fra tidligere sesonger/budsjetter har forvitret. Allikevel kommer klubben ned på beina!

For å berolige de aller fleste som skvetter av overskriften. ØIF Arendal landet godt på beina økonomisk i 2020. Endelig regnskap er ennå ikke revidert og dermed heller ikke helt klart. Men klubben styrer sannsynligvis mot et overskudd i overkant av kr. 700 000-. Veien til dette årsresultatet har vært både kronglete og lang. Og hvor styret og administrasjon har sett seg nødt til å iverksette tøffe tiltak underveis i regnskapsåret.

Her er oversikt over inntektene som led ekstra tøft i koronaåret 2020:

Tapte billettinntekter, ca. 2 millioner
Tapt cafesalg/kioskinntekter, ca 2,6 millioner
Tapte inntekter i sportsakademiet/arrangementer, ca. 1,5 million
Tapte aktivitetsinntekter, ca. 1,5 million
Tapte sponsorinntekter for øvrig, ca. 1,0 million

«Tapte inntekter» må sees i sammenheng med hva som var budsjettet for 2020. Totalt tapte klubben omsetning på kr. 8,8 millioner mot budsjett på ca. 19 millioner. Det betyr altså at 47 % av de budsjetterte inntektene «sviktet» i koronaåret 2020.

Når ØIF Arendal allikevel klarer å balansere regnskapet til et overskudd, skyldes det i første rekke følgende forhold:

Koronastøtte fra staten, ca 3,7 millioner
Sparte lønnskostnader, ca. 2,3 millioner
Sparte varekostnader, ca. 2,4 millioner
Andre sparte driftskostnader, ca kr. 1 million

De sparte lønnskostnadene skyldes i all hovedsak klubbens permittering av sport i perioden mars til juni 2020 og mars til august 2020 for klubbens administrasjon. Klubbens ansatte i cafè/kiosk har vært permittert nesten hele 2020.

– Vi er utrolig glade for å ha landet «på beina» i 2020. Som tallene gir klare indikasjoner på, så har styret og administrasjon «styrt» klubben gjennom det som har vært tidenes største økonomiske utfordring for idretten generelt og ØIF Arendal spesielt. At vi også har fått god oppslutning rundt alle tiltakene ute i klubben, har hjulpet oss gjennom et også svært krevende økonomisk 2020 på en veldig god måte, forklarer ØIF Arendals daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Og for dere som lurer på hva overskuddet skal brukes til? Da har den daglige lederen et klart svar.

– Overskuddet går rett inn på klubbens egenkapital. Dessverre er det på ingen måte «fare over» så lenge koronasituasjon vedvarer. Slik vi ser det akkurat i dag, kan det bli langt tøffere å få 2021 i mål enn det var i 2020.

Styret: Karsten A. Anfinsen, Espen Stensøy, Gunn Marit Eriksen, Erik Smedsrud, Tina Mørner Retterholt, Marianne Rasch Johnsen, Rudi Andersen
Administrasjon: Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, Ole Aasen, Per Carsten Michelsen (deltid), Marianne Rasch Johnsen (dugnad), Jørn Holmestrand (deltid), Simen Moesgård, Knut Magnus Larsen (deltid), Noah Hansen Klock (deltid).