Kontrollkomiteen: ØIF Arendals drift er bedre enn noensinne! – ØIF Arendal

Kontrollkomiteen: ØIF Arendals drift er bedre enn noensinne!

ØIF Arendal har lovet endel årsmøtesaker på nettsidene våre i påvente av at årsmøte skal holdes. Denne gangen er vi kommet til kontrollkomiteens beretning. Og det er lystig lesing.

Kontrollkomiteen i ØIF Arendal har for regnskapsåret 2019 besått av Anita Mathiesen og Tor E. Larsen.

Her er kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet:

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra ØIF Arendals administrasjon og fra ØIF Arendals engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2019.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og ØIF Arendals årsregnskap for 2019 godkjennes av årsmøtet.

Og her kommer kontrollkomiteens konklusjon;

Kontrollkomiteen vurderer ØIF Arendals finansielle stilling, forvaltning og drift som bedre enn noensinne. Gode arbeids- og kontrollrutiner er på plass både når det gjelder økonomi, forvalting og drift.

Så er det å håpe at ikke coronatidene setter en brems på den fine utviklingen…

sponsorfamilie_Sponsorpyramide 20/21