NHF: Fra i dag kan det spilles treningskamper! – ØIF Arendal

NHF: Fra i dag kan det spilles treningskamper!

Endelig en god «korona-nyhet». Norges Håndballforbund varslet nettopp i en e-post av det fra i dag er tillatt å spille treningskamper mellom klubber i Rema 1000-ligaen og 1. divisjon!

Her er e-posten som kom fra Norges Håndballforbund mandag kl. 11.47 til klubbene i Rema 1000-ligaen og 1. divisjon:

Til klubbene i Rema 1000-ligaen og 1. divisjon
Fra og med i dag, mandag 8.2., åpnes det for å arrangere treningskamper mellom lag i Rema 1000-ligaen og 1. divisjon. Treningskampene skal arrangeres i henhold til retningslinjene gitt i smittevernprotokollen for topphåndballen, og avtale treningskamper skal meldes inn for godkjenning i forkant. Bruk vedlegg 6 i smittevernprotokollen.

Merk at kommuner kan ha strengere retningslinjer som likevel ikke tillater treningskamper. I disse tilfellene må de lokale myndigheters retningslinjer følges.

Her er «reglene» for gjennomføring av treningskamper:

Treningskamper er en naturlig og viktig del av treningen inn mot sesongstart og det er bred enighet i de idrettsmedisinske miljøene om at treningskamper er viktig for å forebygge skader.

Fellestreninger med kamp kan avtales mellom lag som har anledning til å trene med kontakt. Inntil myndighetene bestemmer annet, vil kravene i
treningsprotokollen også gjelde for treningskamper.

I tillegg gjelder følgende for treningskamper:

• Alle reiser må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Laget bør i størst mulig grad skjermes fra andre under reisen.
• Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av treningskamper får tilgang til treningsfeltet (indre bane) der treningskamper spilles. Totalt antall mennesker med tilgang til treningsfeltet (indre bane), inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig, og skal under enhver omstendighet ikke overstige 60.
• Det er kun på spillebanen (20*40m) det gis anledning til å fravike avstands-regelen. Det vil si at evt. sekretariat og innbytterom må organiseres (utvides) slik at avstandsregelen kan håndheves.
• Publikum skal ikke gis adgang til arenaen.
• Om og hvordan klubben velger å rapportere fra kampen er klubbens eget
anliggende og ikke en del av treningsprotokollen.
• Klubbene kan invitere dommerteam til å dømme treningskamp.

Arrangerende klubb skal ved invitasjon orientere om retningslinjene. Dommerne på sin side skal bekrefte at:
o De er symptomfrie.
o Ikke tilhører en definert risikogruppe.
• De vil etterleve krav og retningslinjer som gjelder for treningskamper. Klubben som arrangerer treningskampen skal i god tid (minimum 1 dag) før treningskampen melde fra til NHF om at treningskamp er avtalt, hvilke lag som deltar samt når og hvor treningskampen skal spilles.