Les hva Norges Håndballforbund mener om ØIF Arendals økonomi! – ØIF Arendal

Les hva Norges Håndballforbund mener om ØIF Arendals økonomi!

ØIF Arendal har fått beste lisenskategori også foran sesongen 2020/21. Og Sparebanken Sør Amfi er godkjent som eliteseriearena – selvsagt!

Her er hva Norges Håndballforbund melder i brev til klubben:

Tildeling av kategori Elitelisens

Elitelisensnemda (ELN) i Norges Håndballforbund behandlet innsendt dokumentasjon for Elitelisens og tildelt klubben følgende kategori for sesongen 2020/21:

Lisens i grønn kategori

Arenagodkjenning
Sør Amfi er godkjent


Divisjon og E-CUP
Rema 1000-ligaen menn.
Euro league men.

Forutsetninger, konsekvenser, sanksjoner og restriksjoner:
Norges Håndballforbund understreker at kategorien er gitt med følgende forutsetninger:
• Det forutsettes at innsendt dokumentasjon ikke inneholder vesentlige feil og mangler.
• Det forutsettes at klubben følger opp de pålegg, inklusive møter, som
framkommer som følge av klubbens lisensstatus.

ELN bemerker følgende:
– Klubben har ett overskudd i regnskapet for 2019, som styrker klubbens positive EK pr. 31.12.2019. Størrelsen på EK er fortsatt relativt lag i forhold til klubbens omsetning.
– I budsjettet for 2020 er det økte inntekter og kostnader sammenliknet med regnskapet for 2019. Etter koronasituasjonen vil det for flere klubber være behov for reviderte budsjetter.
– Det er levert en god strategiplan for perioden 2020 – 2024, med delmål på veien. Denne kan videreutvikles til årlige handlingsplaner som også tydeligere viser ansvar og tidsfrister.

Med hensyn til media vil NHF opplyse om klubbens lisensstatus og gi en samlet økonomisk statusframstilling etter at samtlige klubber er tildelt sin lisens. NHF vil på forespørsel fra media opplyse om den enkelte klubbs regnskapstall eller økonomiske situasjon slik disse er presentert i klubbens årsregnskap.