ØIF Arendal mister 4,3 millioner av årets budsjett! – ØIF Arendal

ØIF Arendal mister 4,3 millioner av årets budsjett!

På sist styremøte måtte klubbens styremedlemmer ta inn over seg en tøff økonomisk virkelighet. For de økonomiske konsekvensene av corona-situasjon er dramatiske også for ØIF Arendal.

– Drammens fristilling av sine spillere og etterstående lønnskutt, viser hvor dramatisk situasjonen kan være for de hardest satsende håndballklubbene, forteller daglig leder i ØIF Arendal Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Også ØIF Arendal forventer store utfordringer i tiden som kommer.

– For det første er det svært vanskelig å planlegge. Det er jo ingen som tør å spå hva som skjer i høst. Blir det seriestart som planlagt? Skal vi spille Europacup? Får vi lov til å ha publikum på kampene? Alt dette og mer til er spørsmål som ingen har svar på. Det gjør at det selvsagt er vanskelig å planlegge også, forklarer han.

ØIF Arendals administrasjon ved administrasjonssjef Ole Aasen og daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, la frem et «coronaregnestykke» for styret i forrige ukes styremøte. Der har administrasjon allikevel forsøkt å spå om fremtiden.

– Vi er ikke spåmenn. Så vi har ikke de forutsetninger som vi gjerne skulle hatt for å forutse økonomien denne høsten. Men vi har satt ned noen forutsetninger og regnet ut hvilke konsekvenser vi tror det medfører. Det er det beste vi kan gjøre på det tidspunktet vi er nå. Så må vi se om forutsetningene slår til, forklarer de.

– Målsettingen har imidlertid vært helt klar. ØIF Arendal har kun kr. 300 000 i egenkapital. Vi kan ikke komme i en situasjon hvor vi går med et betydelig underskudd. Det har vi hverken økonomisk ryggrad eller likviditet til å løse. Derfor har vi bestemt at det må styres mot et nullresultat eller deromkring. Det har vært en av de viktigste forutsetningene for kalkylen.

Her er de andre forutsetningene som styret har vedtatt at klubben skal legge til grunn i beregning av økonomiske konsekvenser:

– Sesongen starter som planlagt i august måned
– Coronasituasjon utvikler seg riktig vei utover høsten
– Den positivitet klubben opplever blant sponsorene, situasjon til tross, står seg gjennom salgsperioden
– Alle sponsorene «står på beina» etter coronasituasjon
– Det skal spilles kamper uten publikum helt frem til jul
– Kompensasjonsordningene fra regjering og storting vedvarer så lenge det er begrensende tiltak
– ØIF Arendal er kvalifisert til å søke slik støtte
– Europacup blir, som tidligere år, en null-spill

– Dette er ikke vitenskap det er rett og slett gjetning. Mer eller mindre kvalifisert. Men styret er opptatt at vi skal ta styring i den situasjon vi er i. Ikke bare lukke øynene å håpe på at ting går vår vei, forklarer Bjørn-Gunnar.

Her er oversikt over det klubben taper av inntekter (klubben har budsjettert med 19 millioner i omsetning):

Spille- og bingoinntekter kr. 165 000,-
Diverseinntekter, administrasjon kr. 25 000,-
Billettinntekter kr. 714 500,-
Salg av sesongkort kr. 427 500,-
Lotteri på kamper kr. 60 000,-
Inntekter på arrangementer kr. 200 000,-
Kiosk/cafè-inntekter kr. 386 672,-
Markedsinntekter kr. 125 000,-
Netto LED-reklamesalg kr. 275 000,-
Reduserte nysalg, sponsoravtaler kr. 551 250,-
Tap på eksiterende avtaler, kr. 236 250,-
Tap på fordringer, kr. 100 000,-
Redusert kickoff-budsjett, kr. 200 000,-
Redusert mva-kompensasjon, kr. 245 000,-
Tapte mål-/andre bonuser, kr.175 000
Håndballakademiet, kr. 395 000,-
Sum reduserte inntekter kr. 4 281 172,-

Klubben forventer også å spare noen penger som følge av coronasituasjon:

Husleie kr. 12 500,-
Kjøp av dugnadshjelp, kr. 74 125,-
Annonsering av kamper, kr. 50 000,-
Kostnader billettsystem, kr. 30 000,-
Arrangements- og kampkostnader for øvrig, kr. 66 500,-
Transport elite kr. 175 000,-
Dommerkostnader, kr. 78 600,-
Sum reduserte kostnader kr. 486 725,-

I tillegg håper klubben på følgende forhold:

Reduserte lønninger kr. 2 381 000,- (administrasjon og sport)
Tilskudd fra Kulturdepartementet kr. 1 008 000,-

Dersom ovennevnte forhold slår til, vil klubben forverre budsjettert resultat med kr. 405 447,- som sum coronaeffekten på regnskapet. Siden klubben har budsjettert med kr. 360 190,24 i overskudd, er prognosen per i dag et underskudd på kr. 45 256,76.

– Dette er så godt estimat som vi klarer å beregne oss til nå. Vi har ingen garanti for at det blir fasit. Det kan bli verre og det kan bli bedre. Men administrasjon har gitt styret et beslutningsgrunnlag for den strategien som ligger inn mot sommeren, forklarer Ole Aasen.

Kan man utelukke lønnskutt og permitteringer også etter sommeren?

– Vi kan ikke utelukke noe. Men det vi nå jobber etter er en matrise hvor vi skal slippe slike tiltak. Det er derfor vi har gjennomført det vi har nå før sommeren, forklarer Bjørn-Gunnar Bruun Hansen. Men alt er absolutt usikkert så lenge ingen kan fortelle forutsetningene.

– Vi planlegger med det utgangspunktet vi har visst ovenfor. For oss er det viktig å være transparente slik at omgivelsene forstår hvor vanskelig det er å styre håndballklubben i disse tider, forklarer han.

Betyr det at det ikke blir flere spillerkjøp?

– Nei, det betyr det ikke. Det er enklere å forklare med et eksempel i en produksjonsbedrift. Skal du produsere et produkt som markedet etterspør, må du ha hele produksjonslinja inntakt. Ellers får du ikke produsert og siden solgt produktet. Sånn er det i håndball også, vårt konsept, vårt produkt er å være et topplag. Vi må sikre at vi leverer topp resultater. Det ønsker både klubben, klubbens sponsorer, men ikke minst også spillergruppa. Derfor må vi sikre at vi får en spillerstall også neste sesong som har forutsetninger for å nå disse målene. Skulle ØIF Arendal bli en middelhavsfarer ville det resultert i færre billettinntekter og ikke minst færre sponsorinntekter. I sum et inntektsbortfall som ville være større enn hva ytterligere sparte lønnskostnader kunne kompensert.

– Men ha i mente at heller ikke dette er vitenskap. Det er mange års erfaring og gode interne samtaler hvor også spillergruppe gjennom sine tillitspersoner har deltatt, har gjort oss trygge på hvilken kurs vi skal ha. Og den følger vi. Og den er vi enige om.

– Men at vi kommer til å redusere lønnskostnadene fremover er det ingen tvil om. Både gjennom permitteringer og gjennom at vi ikke bruker alle midlene som stod i det opprinnelige budsjettet. Klubben har totalt 5 spillere i avgang, enn så lenge har vi hentet inn en erstatning.

– Det er også slik at de som forhandlet med klubben før coronatider, hadde bedre rammer for slike forhandlinger enn det er nå. Lønnsnivået både i internasjonal og norsk håndball er så definitivt på vei ned, avslutter Ole Aasen og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen samstemt.