Nå blir det felles økter igjen! – ØIF Arendal
Foto: May Elin Aunli/Jan Espen Thorvildsen

Nå blir det felles økter igjen!

Fra mandag 1. juni blir det felles håndballøkter igjen for ØIF Arendal-spillerne. Klubben reduserer permitteringen til 60 % og dermed blir det rom for tre fellesøkter i hall i uken. Riktig begrenset av coronatiltakene som fremdeles gjelder.

ØIF Arendal bestemte i styremøte torsdag 14. mai at spillerne skulle tilbake på jobb fra 1. juni. Og selv om situasjon ikke tilsier at det blir helt vanlige økter, blir det etterlengtet mulighet for fellestreninger og for å kaste ball.

Klubben har vedtatt å redusere permitteringsordningen til 60%. Det vil si at spillerne er 40% i jobb.

– Det gjør at vi får til tre fellesøkter i hall. Noe som er en viktig forutsetning for å kunne stille så rustet som mulig til seriestart, forteller Eirik Heia Pedersen. Nå gleder han seg til å møte sine lagkamerater.

– Coronasituasjon er krevende for ØIF Arendal som den er for mange andre idrettslag. Og vi er veldig glad for at det finnes forståelse både i administrasjon, hos trenere og ikke minst hos spillerne for de tiltak klubben har vært nødt til å iverksette, forteller daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

– På samme måte er styret veldig glad for å kunne gi spillerne så gode sportslige vilkår som mulig for oppkjøringen. Det blir på ingen måte som normalt. Men det blir så normalt vi kan gjøre det i disse tider.

Her er retningslinjene for håndballtrening i hall:

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Den nye anbefalte gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. For 6-10-åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer)
 2. Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år
 3. Kun friske personer skal delta på trening
 4. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 5. Husk en meter mellom deltakerne både før, under og etter trening
 6. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball
 7. Ballen skal vaskes etter hver trening (benytt vanlige rengjøringsmidler)
 8. Alle har hver sin flaske
 9. For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner
 10. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt
 11. Det er tillatt å bruke felles utstyr så lenge rådene over følges. Husk også å vaske/desinfisere felles utstyr etter hver trening
 12. Forsettlig brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen.