(TV) Leif Gautestad etter kampen

Hør hva Leif Gautestad sier etter kampen.