Klart for årsmøte mandag kl. 19 – ØIF Arendal

Klart for årsmøte mandag kl. 19

Mandag er det årsmøte i ØIF Arendal. Styret har kalt inn alle klubbens medlemmer til kl. 19.00 i Sparebanken Sør Amfi.

På tradisjonelt vis skal det være årsmøte i ØIF Arendal mandag kl. 19.00 i Sparebanken Sør Amfi. Det er styret som har kalt inn i trå med klubbens lover.

Dagsorden er som følger:

Sak 1 Åpning 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og protokolltegnere 

Sak 4 Årsmelding

Sak 5 Langtidsplan ØIF Arendal 2022-2026

Sak 6 Regnskap 

Sak 7 Innkommende forslag 

Sak 8 Fastsettelse av treningsavgift og medlemsavgift 

Sak 9 Budsjett 

Sak 10 Valg

Valgkomiteens innstilling

Styret:

Bjørn Jensen                     Leder                                          Ikke på valg

Gunn-Marit Eriksen           Nestleder         Gjenvalg             Velges for to år

Rudi Andersen                  Styremedlem                              Ikke på valg

Karsten Anfinsen               Styremedlem   Gjenvalg             Velges for to år   

Tina Retterholt                   Styremedlem                               Ikke på Valg

Reidar Christensen           Styremedlem                               Ikke på valg

Preben Liltved                   Varamedlem    Gjenvalg             Velges for et år

Kontrollutvalg

Roar Daniel Gundersen    Leder               Ny                       Velges for et år

Anita Mathiesen                Medlem            Gjenvalg             Velges for et år

Astri Smedsrud                  Varamedlem    Ny                       Velges for et år

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Foreslår at styret får fullmakt til å oppnevne representanter

Valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Foreslår at styret får fullmakt til å opprette og bemanne grupper i organisasjonen de anser som nødvendige                     

Arendal, 28. 2. 2022

Erik Smedsrud /s/                     Benedikte Nilsen Glommen /s/                    Frode Kirkedam /s/    

Styrets innstilling til valgkomité:

Leder, Erik Smedsrud
Medlem, Benedikte Nilsen
Medlem, Marianne Rasch Johsen
Varamedlem, Linda Dagestad Øygarden      

Siste sesongers ledere. Erik Smedsrud og Bjørn Jensen