NY STEN PÅ PLASS: – En fantastisk hall kan bli enda bedre! – ØIF Arendal
Robert Cornels Nordli, ordfører, delte ut sølvmedaljer for 2020/2021-sesongen.

NY STEN PÅ PLASS: – En fantastisk hall kan bli enda bedre!

16. desember vedtok bystyret i Arendal å bruke 48 millioner til ny flerbrukshall på Myra. Dermed har en viktig brikke i drømmen om å bygge om Sparebanken Sør Amfi falt på plass.

Ordfører Robert Cornels Nordli uttrykker stor tro på at Sparebanken Sør Amfi kan utbygges etter bystyrevedtaket 16. desember. Dialogen med fylkeskommunen med tanke på å dekke Sam Eydes behov for undervisningsareal i en ombygd storhall beskrives som god og positiv.

– Først og fremst er det utrolig gledelig at bystyret har samlet seg om å bygge en ny flerbrukshall slik at turnforeningen kan flytte sine aktiviteter fra Sparebanken Sør Amfi og inn i ny flunkende ny flerbrukshall når denne ferdigstilles. I tillegg til at fylkeskommunen får dekket sitt behov under ett tak, betyr dette at man kan gjøre endringer i Sparebanken Sør Amfi som øker tilskuerkapasiteten når ØIF Arendal spiller storkamper og bedre tilrettelegging for kulturarrangement. Jeg har virkelig troen på dette går veien, sier ordfører Robert Cornels Nordli til oifarendal.no.

Planen er at området til venstre i bildet – ved en ombygging – kan brukes til tribuner og forskyving av spillflaten. Det betyr at publikumskapasiteten kan utvides kraftig.

2022
Bystyret har satt av 48 millioner til investeringen i 2022, noe som betyr at nødvendig planarbeid for å realisere den nye flerbrukshallen går sin gang. Robert Cornels Nordli gleder seg over at vedtaket også betyr at bystyret er samlet om å tilrettelegge for et regionalt anlegg (Sparebanken Sør Amfi) rettet mot håndball og behovene som både ØIF Arendal har med tanke på nye internasjonale krav om tilskuerkapasitet og øvrige kulturarrangement. Mats Aronsen i Canal Street har ved flere anledninger løftet frem mulighetene en ombygd Sparebanken Sør Amfi for å arrangere konserter med større artister og band innendørs enn hva som er mulig i dag. En ombygd Sparebanken Sør Amfi vil med andre ord gi langt større mulighetsrom.

For ØIF Arendals del betyr en endret spill- og treningsflate, i den delen av Sparebanken Sør Amfi som turnforeningen i dag disponerer, gir mulighet for å forskyve dagens kamparena slik at man blant annet kan få på plass tribuneløsninger bak begge kortsidene. Kravet for å spille Champions League er minimum 4000 sitteplasser. En økning av tribunekapasiteten kan også gjøre Arendal til en naturlig arrangør av landskamper og andre større arrangement, som en egen cupfinalehelg. ØIF Arendal og flere andre byer er aktuelle for å få tildelt et slikt arrangement. En ombygd storstue på Myra vil styrke ØIF Arendal og Arendals posisjon ytterligere.

– Slik jeg ser dette er denne løsningen en fantastisk mulighet for en rekke aktører. ØIF Arendals behov er ett behov, men dette gir også større muligheter for ulike arrangement og enda bedre forhold for turnforeningens aktiviteter i ny hall. Dette er en kjempemulighet for mange aktører, gjentar han.

God dialog
Hele prosessen startet imidlertid med Sam Eyde Videregående skoles økte behov for mer kapasitet i undervisningssammenheng på dagtid. Skolen har over tid busset elever til Froland for å få dekket behovet. Arendal Kommune og Agder Fylkeskommune har over lengre tid hatt en positiv dialog for å finne frem til gode løsninger.
– Jeg har virkelig tro på dette og at den gode dialogen mellom kommunen og fylket fortsetter for å finne løsninger som er bærekraftige for driften av hallene. Dette er en unik mulighet og løsning for mange aktører. Sparebanken Sør Amfi er en fantastisk hall som blir enda bedre. Dette er en kjempemulighet. Jeg har god tro på at dette faller på plass, gjentar og avslutter ordfører Robert Cornels Nordli.