Det muterte Covid-19 viruset skaper utfordringer for Norsk Topphåndball! – ØIF Arendal

Det muterte Covid-19 viruset skaper utfordringer for Norsk Topphåndball!

De siste ukene har den muterte engelske Covid-19 varianten gjort livet surt for folk flest, og med lockdown og sterke anbefalinger om å holde seg hjemme i flere kommuner så skaper dette blant annet utfordringer for den norske topphåndballen.

De nasjonale restriksjonene knyttet til covid-19 mutasjonen har vært så mangt. Blant annet så har både kamper og annet konkurransepregede aktiviteter måtte settes på vent på årsak av den høye risikoen for smitte.

Det har ført til at blant annet ØIF Arendals planlagte oppkjøringskamper har måtte avlyses.

Men heldigvis så har ikke treningshverdagen for ØIF Arendal blitt påvirket i ytterligere grad «enn normalt».

Det samme kan ikke sies om lagene som befinner seg øst i landet.

For som en vet så kan ikke personer i følgende kommuner; Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo krysse kommunegrenser. Det gjelder også for spillere og trenere i norsk toppidrett. I tillegg er all trening i disse 10 kommunene er stanset t.om 31. januar.

I en pressemelding fra NIF så står det at «Poenget er å ikke risikere at det bringes mutert smitte ut fra de 10 kommunene. Det er dermed heller ikke noe alternativ å midlertidig bosette spiller i annen kommune».

Kort fortalt så vil det vil si at lag som hører til utenfor disse 10 kommunene kan trene som normalt, men både spillere og trenere som er bosatt i de aktuelle kommunene kan ikke reise ut fra kommunen for å gå på trening med resten av laget sitt.

I tillegg så nevnes det i pressemeldingen at noen planlagte kamper for neste uke vil bli flyttet til et senere tidspunkt, dette gjelder dog ikke ØIF Arendal-FyllingenBergen. Det planlegges også med at de kommende seriekampene 7. februar vil gå som normalt.

Det er også knyttet stor spenning til eventuelle endringer kan få konsekvenser for lag som spiller i Europa. Ref. at det for øyeblikket snakkes om strengere innreiseregler.