ØIF Arendal gjør tiltak for å opprettholde 200 tilskuere! – ØIF Arendal

ØIF Arendal gjør tiltak for å opprettholde 200 tilskuere!

Hovedtribunene i Sparebanken Sør Amfi er i utgangspunktet ikke faste sitteplasser. Det gjør at regjeringens nye innstrammings tiltak «rammer» de to hovedtribunene. Nå planlegges det tiltak for å bedre smittevern på tribunene i håp om å få beholde dagens antall på kamper!

Det er mer smitte i samfunnet. Det stiller større krav til oss som arrangør for at ØIF Arendal ikke skal være et smittespredende arrangement. Her kan du lese om det meste klubben gjør for å sikre gode rutiner for å unngå smitte, samt ha oversikt over hvem som kan ha vært eksponert om smitte allikevel skulle oppstå.

ØIF Arendals rutiner frem til nå
Alle som skal på kamp hos oss, må kjøpe eller ta ut billett gjennom vårt billettsystem som igjen er endel av vår ØIF Arendal-app. For å ta ut billett her, må man opprette en bruker. I denne prosessen oppgir mann fullt navn, e-post og telefonnummer. I forbindelse med billettsalg (og uttak) har vi et salkart. Det vil si at man kjøper (selv om det er benker) et nummerert sete, på en nummerert benk og igjen på en spesifikk tribune del. Alle disse setene er merket.

Inntil i dag har vi, gjennom billettsystemet, åpnet et sete og stengt to seter på hver på hver side. I tillegg har vi praktisert at annenhver rad har vært stengt (slik du beskriver). Vi har også stengt den første raden ned mot banen, for å skape sikker og stor avstand til spillere på banen/andre aktører. 

Det hender at noen har tatt ut to billetter i sitt navn. 4 timer før kampstart har alle som har mer enn 1 billett på sin bruker, fått beskjed om å videresende overskytende billetter. Da vi bare har åpnet for en billett pr. bruker. Dette for å ha oversikt over alle som er tilstede. Brukere som ikke har fulgt vår oppfordring om å sende billetter videre og derfor sitter på flere billetter på en bruker, har fått overskytende billetter slettet når det står igjen 1-2 timer til arrangementet skal starte. 

Alle som kommer til hallen må i tillegg sjekke inn i billettsystemet. Det betyr at vi har full oversikt over hvem som har vært tilstede. Og hvor i hallen vedkommende har sittet.

Vår ØIF Arendal-app har også pushvarselfunksjon. Det betyr at vi ved behov, umiddelbart kan gå ut med informasjon til de som har vært på en kamp. Både gjennom pushvarsel, sms og e-post. 

Vi har bare i liten grad benyttet de fastmonterte setene i hallen (på VIP og bak det nordre målet, ca. 310 til sammen). Det er fordi her er det rent praktisk vanskeligst å holde nødvendig smittevernsavstand i disse områdene.

Vi har vertskap/vakter på alle tribuner som sørger for at alle sitter ned på de plasser de skal. Vi har også egne vakter som påser at det ikke hoper seg opp folk på ulike steder i hallen. Vennlig blir alle henvist til sete sitt på tribunen. Vi har også 1-meters streker utenfor hallen for å sikre avstand ved ankomst. I det vi bare er 200 tilskuere, er ikke det et praktisk problem. 
Vi bruker også speakertjenesten aktivt for å vinne publikums forståelse for alle tiltak, samt å informere om dem.

Ved utslipp av publikum etter kamp, slipper vi ut en seksjon av gangen på hver tribune. Og med to forskjellige utganger for de to store tribunene. 
Vi har selvsagt også informasjonsplakater og setter ut antibac på alle steder hvor det er formålstjenlig. 

Våre forslag til implementering av nye restriksjoner
Vi utarbeider fysiske skiller på begge hovedtribunene i form av skilt på to bein. Støttene til disse vil være 30-40 cm i «dybden» og skiltene 1 meter brede. Og de vil hindre publikum fysisk fra å nærmere seg hverandre. For å holde på klubbfargene, vil annenhver av disse bli farget svart og rødt. 

Vi stenger kiosksalg/kafè helt og sørger for at alle samlingspunkt er oppløst.