Ny kompensasjonsordning med tilbakevirkende kraft! – ØIF Arendal

Ny kompensasjonsordning med tilbakevirkende kraft!

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på www.lottstift.no, melder Norges Idrettsforbund.

Den nye ordningen vil gi ØIF Arendal kompensasjon for flere forhold enn billetter og deltakeravgifter. Noe som er ventet å bli positivt.

– Ordningen er nettopp offentliggjort, så vi har ikke full oversikt over hvilke konsekvenser den har for oss som klubb. Men det skal vi bruke de nærmeste dagene til å finne ut av, forteller administrasjonssjef Ole Aasen.

I meldingen fra Norges Idrettsforbund står det videre:
Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra.

Det skal nå også være enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Tilbakevirkende kraft
Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Det kan fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Dersom man har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

Fortløpende utbetalinger
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Søknadsskjemaet åpnet i dag. Her søker du: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Det er også laget en egen side for spørsmål og svar om ordningen her: https://lottstift.no/nb/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheten/

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved behov.