Pressemelding fra Norsk Topphåndball – situasjon på tas på alvor! – ØIF Arendal

Pressemelding fra Norsk Topphåndball – situasjon på tas på alvor!

Toppklubbenes interesseorganisasjon, Norsk Topphåndball, er bekymret for konsekvensene både på kort og lang sikt. LES HELE PRESSEMELDINGEN:

Pressemelding fra Norsk Topphåndball

Norsk Topphåndball, som resten av samfunnet, går inn i en vanskelig og uoversiktlig tid.

Som intresseorganisasjon for toppklubbene i Norge, finner vi det derfor riktig å gi vår støtte til klubber i Rema 1000 ligaen som av forskjellige grunner ser det nødvendig å iverksette tiltak som å permittere ansatte, det være seg spillere, trenere eller administrasjon. Det er også klubber som vurderer alternative løsninger, begrunnet i at all aktivitet er innstilt på ubestemt tid.

Det er stor variasjon i hvordan klubbene driftes og hvor inntektene kommer ifra.  Tilsvarende er det stor forskjell i klubbene på hvordan kostnadssiden se ut, men for de fleste er lønnskostnader den største posten.

Klubbene og dens ledere er nødt til å iverksette tiltak nå, både med hensyn klubbens eksistens på kort sikt, men også på litt lengre sikt, da konsekvensene av korona-virus og oljekrise kan bli meget dramatiske.

Vi har full forståelse for de ansatte som blir berørt og vi håper at klubbene gjør det de kan for å begrense skadene.  Men hvis klubbene ikke tar dagens situasjon på største alvor nå, er vi redd for at vi til slutt ender opp med klubber som ikke har livets rett.

Nærbø, 18. mars 2020

På vegne av et samlet styre i Norsk Topphåndball

Trond Knutsen, Styreleder Norsk Topphåndball
Epost: trond.knutsen@circlekeurope.com
Telefon: 901 80 906