Storklubbene i Europa bekymret for håndballen – maner til store lønnskutt – ØIF Arendal

Storklubbene i Europa bekymret for håndballen – maner til store lønnskutt

Barcelona, Flensburg, Veszprem, Kiel, Montpellier, Skopje, Granollers, Athens, Celje sitter alle i den internasjonale serieforeningen for klubber. De er bekymret for fremtiden i internasjonal håndball og roper et varsku.

Forum Club Handball (FCH) tilsvarer foreningen Norsk Topphåndball for alle europeiske håndballklubber. I styret for herreklubbene sitter Barcelona, Flensburg, Veszprem, Kiel, Montpellier, Skopje, Granollers, Athens, Celje. På damesiden er Budapest, Esbjerg, Ljubljana, Brest, Vipers, Rostov, Hypo, Györ og Herning-Ikast representert. Nå roper de et samlet varsku.

– Coronavirsuet har stor innflytelse på livet også til alle i håndballfamilien. Samtidig så har det også en stor innvirkning på våre finanser, skriver foreningene i en melding til alle medlemmsklubbene.

Det er alle klubber som spiller Europacup som automatisk blir medlem i FCH både på herre- og damesiden.

– Det vil ikke bli spilt noen kamper de neste ukene. Og klubbene vil ikke være i stand til å genere de inntekter som har vært planlagt i budsjettene. Det vil selvsagt medføre store utfordringer for oss alle, skriver de videre.

– Vi anbefaler at alle klubber starter diskusjon rundt tema med spillerne så rask som mulig. Vi har mottatt mange telefonsamtaler og basert på disse vil vi komme med en anbefaling til alle våre medlemsklubber i Europa.

– For å unngå konkurser og for å gjøre klubbene i stand til oppfylle sine finansielle forpliktelser, må et av flere ekstreme tiltak være å redusere spillerlønningene, lyder det videre.

Foreningen oppfordrer videre alle klubber til å forsøke å beregne de tapte inntektene og mener at disse bør fordeles 50 % på reduserte spillerlønninger og 50 % på andre kostnadsreduksjoner.

Håndballens fremtid er avhengig av at klubbene tar nødvendige grep nå og at det er forståelse for disse tiltakene hos spillerne, avsluttes oppfordringen fra Forum Club Handball

I Norge har vi andre verktøy

– Vi leser dette som en generell oppfordring til alle de største klubbene i Europa. FCH har selvsagt ikke hensyntatt alle de forskjellige mulighetene som man har i de forskjellige nasjonene, til å løse i alle fall de kortsiktige utfordringene, forklarer ØIF Arendals daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Mener det foreløpig ikke er nødvendig med denne typen tiltak i ØIF Arendal.

– Vi mener at de tiltak som er iverksatt med permitteringer og planer for andre kostnadskutt, dekker de nødvendige tiltak som ØIF Arendal skal gjøre pr. i dag. Så får vi se an situasjon etterhvert.

– Den største bekymringen vår er selvsagt hvordan denne krisen slår inn på næringslivets inntjening og hva det gjør med sponsormarkedet over tid. Heldigvis har vi over en lengre periode jobbet intenst for å gjøre sponsing lønnsomt, at ØIF Arendal er en salgskanal og at sponsorbeløpet man deltar med er kostnader til inntektservervelse. Og når sponsing er lønnsomt, er det jo ingen grunn til ikke å være med videre.

Oppfordring til alle med ØIF Arendal i hjertet

– Viktigere enn noen gang er det at alle som holder med ØIF Arendal velger våre sponsorer når man handler. Kanskje kan denne krisen bygge ennå sterkere bånd mellom vår fanskare og våre sponsorer? Og kanskje kan vi bruke denne anledningen til å forsterke lojaliteten i sponsornettverkets B2B-salg og kjøp. Det ville gi ØIF Arendal det beste utgangspunktet til ikke å tape sponsorer, den vanskelige situasjonen til tross, oppfordrer Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.