Sluttspillet i fare, klubbene skal diskutere på torsdag! – ØIF Arendal

Sluttspillet i fare, klubbene skal diskutere på torsdag!

I går spilte ØIF Arendal seriekampen mot Elverum foran en tom Terningen Arena. Og søndagens kamp mot Drammen går i samme rammer. To av kampene på damesiden ble utsatt i går. Alt for hjelpe til med ikke å bidra til ytterligere spredning av coronaviruset. Nå står også sluttspillet i fare.

Førstkommende torsdag 12. mars har Norsk Topphåndball invitert toppklubbene til telefonkonferanse. Nå skal situasjonen rundt håndballens tiltak for å hindre spredning av coronaviruset diskuteres nærmere. Og et av tiltakene som vil bli diskutert er å avlyse sluttspillet for 2020.

Det er allerede bestemt at arrangementene maksimalt kan ha 500 tilskuere. Flere steder, som på Elverum i går og i Sør Amfi på søndag, er det også begrenset til 100 funksjonærer og ingen publikummere.

Tiltakene gjennomføres for å hjelpe til på beste vis med å redusere, hindre eller forsinke spredningen av coronaviruset.

Konsekvensen av disse tiltakene er også at inntektssiden i et sluttspill forsvinner. Noe som vil gi store økonomiske konsekvenser for de involverte klubbene. Og en avlysning av sluttspillet virker kanskje til å være det mest nærliggende. Alternativet må være en rimeligere avviklingsform, men flere kamper uten publikum og festlige rammer frister antageligvis ikke så mange. Kanskje er en avlysning både mindre kostbart og det riktige å gjøre i den situasjon som samfunnet nå befinner seg i?

At både håndballklubbene og Norsk Topphåndball kommer til å sette helsesituasjon først og er i alle fall sikkert. Og svaret får vi antageligvis en av de aller nærmeste dagene.

Skulle det bli avlysning av sluttspill, vil det være plassering i serien som avgjør fordeling av Europacup-plasser for sesongen 2020/21. Da er det i tilfelle Elverum får den gjeveste plasseringen, mens Drammen og ØIF Arendal skal spille om den nest gjeveste på søndag!