#PRESSEMELDING: Kutter i administrasjonen. – ØIF Arendal

#PRESSEMELDING: Kutter i administrasjonen.

ØIF Arendal har som flere andre klubber i norsk toppidrett hatt utfordringer gjennom den siste tiden knyttet til økonomi og usikkerhet i markedet, og det har vært kjent at klubbens styre og administrasjon har jobbet for å finne løsninger. Dette har ført til kutt og endringer i budsjettet. 

I lys av den økonomiske situasjonen, har vi vært nødt til å ta noen tøffe avgjørelser, og har valgt å gjøre organisatoriske endringer som innebærer kutt i administrasjonen.
Dette gjør at vi nå har kommet til enighet med kommersiell leder, Trond Christoffersen, om at han fratrer sin stilling. ØIF Arendal ønsker å takke Trond for hans bidrag til klubben, og vi vil savne ham både som ansatt og kollega.

På tross av disse endringene ønsker styret å presisere at ØIF Arendal satser for fullt framover, og vi lover å gjøre alt vi kan for å levere topp håndball-underholdning og resultater på øverste nivå. Til dette trenger vi at alle som er glade i ØIF Arendal stiller opp og vi håper å se mange på kamper og arrangementer framover!

Eventuelle spørsmål rettes til styrets leder Bjørn Jensen