Tidoblet effekten ved å bruke ØIF Arendal-profiler! – ØIF Arendal

Tidoblet effekten ved å bruke ØIF Arendal-profiler!

Før sluttspillet i våres og før sesongstart nå i høst kjørte Pizzabakeren og Aleksander Tolfsen kampanje i sosiale medier med ØIF Arendal-profiler. Det ga overraskende gode resultater!

– Det var etter tips fra SnapChat Norge at vi tente på ideen med å bruke ØIF Arendal-profilene i en lokal kampanje, forteller Aleksander. Han er gründer og eier av flere Pizzabakeren-avdelinger.

SnapChat hadde tipset han om at det å bruke enkle og tydelige budskaper med lokale profiler har visst seg å gi gode resultater. Så tenkt, så gjort.

– Vi kontaktet en av ØIF Arendals andre sponsorer, reklamebyrået Fundament fra Kristiansand. De hjalp med hele kampanjen.

Og resultatene overrasket.

– Vi synes at dette var en genial måte å aktivere sponsoratet med ØIF Arendal på og derfor satte vi igang hele apparatet.

Det ble workshop med Fundament. Produksjon av film og spissing av budskap.

– Når vi kjører slike kampanjer i vanlig media, er normal responsrate 0,2%. I kampanjen vi kjørte med ØIF Arendal var responsen 10-ganger dette. 2% av alle som mottok kampanjen endte opp på våre nettsider. Det synes vi er helt strålende.

Og det var ikke bare Pizzabakeren og Aleksander Tolfsen som ble overrasket.

– Denne responsen overrasket også reklamebyrådet Fundament.

– Og det viser at det å «bundle» sin egen merkevare med ØIF Arendal, det fungerer til fulle når man gjør det riktig, avslutter Aleksander Tolfsen svært fornøyd.