O. Ager-Wick AS – ØIF Arendal

OmMaskinentreprenør Olav Ager-Wick AS et solid selskap med lang og bred erfaring. Påtar seg bla. oppdrag innen rivningsarbeider, grunnarbeid- og utenomhus.

Grunnarbeid:
Med dyktige ansatte med erfaring innen utenomhusarbeider, utfører vi bla. planering, legging av skifer, belegningstein, natursteinsmur ect.
Vi har sentralgodkjenning innen utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2.

Vi kommer gjerne på befaring, så ta kontakt.

Riving- og saneringsarbeid:
Vi påtar oss små og store rivningsjobber, bortkjøring av forurensede masser i grunn samt farlig avfall, med gode priser! Bedriften foretar også kartlegging i grunn samt en fullstendig miljøkartlegging av byggniger. Komplett rivesøknad medfølger jobben.

Vi har sentralgodkjenning på UTF riverabeider i tiltaksklasse 3 og tiltaksklasse 2 i PRO miljøsanering, så her er ingen jobber for store!

*Godkjent bedrift for asbestsanering.

Snørydding:
Vi har historie og erfaring med brøyting helt tilbake til 70-tallet, da firmaet startet med å brøyte hele Arendal sentrum. Per d.d brøyter vi omtrent samme ruten for Arendal kommune, i tillegg til en del industriområder.

Entreprenør

Navn:
O. Ager-Wick AS
Adresse:
Hans Thornesvei 74
Postnr/sted
4846 Arendal
Tlf
911 17 859