Å Energi – ØIF Arendal

1. mai fusjonerer LOS og Glitre Energi Strøm og blir med det et av Norges største strømselskap.

– Vi er fortsatt de samme folkene, bare litt flere, og med enda mer kunnskap og kraft til å utvikle gode løsninger for våre kunder, sier Jan Vidar Thoresen, adm. direktør i LOS og Glitre Energi Strøm.
 
Fusjonen mellom de to strømselskapene kommer som et resultat av at eierkonsernene, Agder Energi og Glitre Energi slo seg sammen og ble til Å Energi høsten 2022. Å Strøm blir heleid av Å Energi, Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden.
 
– Det er viktig for oss å være en del av Å Energi merkevaren. Å er et unikt navn som sier noe om hvor vi kommer fra. Det er enkelt, oppriktig og fremtidsrettet. Å er også infinitivsmerke som beskriver og inspirerer til handling, sier Thoresen.
 
Han sier at det ikke vil bli noen store praktiske endringer for kundene, og at alle vil beholde sin strømavtale.

– Den største forskjellen blir at vi fremover er enda bedre rustet for å tilby gode produkter og tjenester til våre kunder.
 
Strømselskapet ønsker å ta en tydelig posisjon inn i fornybarfremtiden. 
 
– I dag opplever vi store svingninger og mindre forutsigbarhet i strømprisene enn vi er vant til. På veien mot fornybarsamfunnet trenger vi mer ren energi. Men vi trenger også at folk bruker strømmen smartere. Derfor er det viktigere enn noen gang å fortsette utviklingen av smarte og bærekraftige løsninger for folk og samfunn. Med denne fusjonen står vi enda bedre rustet for det, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt kapittel sammen med alle kundene våre i Agder og Buskerud, sier Thoresen.

Navn:
Å ENERGI
Tlf
38608500