En hyllest til alle uunnværlige frivillige: Takk for fantastisk innsats under Final8! – ØIF Arendal

En hyllest til alle uunnværlige frivillige: Takk for fantastisk innsats under Final8!

Kjære alle sammen,

Det er med stor takknemlighet og ydmykhet vi ser tilbake på den siste uken som har gått etter avslutningen av Final8. Vi ønsker å uttrykke vår hjertelige takk til hver og en av dere for den utrolige innsatsen dere la ned gjennom hele helgen. Uten deres dedikasjon og engasjement ville det ikke vært mulig å gjennomføre et så vellykket arrangement.

En spesiell takk rettes mot alle frivillige som bidro med utallige timer i hallen, arbeidet deres var avgjørende for at vi kunne gjennomføre hele 10 kamper over en helg. Deres uselviske innsats og harde arbeid la grunnlaget for den fantastiske opplevelsen vi kunne gi til alle deltakere, støttespillere og tilskuere.

Vi har også mottatt en overveldende mengde positive tilbakemeldinger om den vennlige og hjelpsomme holdningen til våre frivillige. Deres varme smil og villige hjelp ble lagt merke til av alle som besøkte hallen, og det fyller oss i ØIF Arendal med stolthet å se at våre frivillige representerer vårt fellesskap på en slik fantastisk måte.

Derfor ønsker vi å rette nok en tusen takk til hver enkelt av dere for den uvurderlige innsatsen og de mange timene dere har viet til dette arrangementet. Dere er selve hjertet i vår klubb, og vi er evig takknemlige for alt dere gjør.

Med vennlig hilsen, ØIF Arendal