Gladmeldling: – 200 publikummere på treningskamper fra nå! – ØIF Arendal

Gladmeldling: – 200 publikummere på treningskamper fra nå!

I dag sendte Norges Håndballforbund ut retningslinjer for kamp og andre arrangementer under covic19. Der kommer det også frem at nå kan klubbene, gitt at de følger retningslinjene, kan ha 200 publikummere!

I dag kom Norges Håndballforbunds retningslinjer for gjennomføring av kamp og arrangementer under covid-19. Og der var det også noen virkelig gledelige oppmykninger. For inntil å har det kun vært lov til å være 60 stykker i hallen ved kamper, inkludert spillere, trenere, dommere. Ja, inkludert alle.

– Dette var veldig gode nyheter, forteller arrangementssjef Per Carsten Michelsen. Tydelig lettet over den positive utviklingen.

– Det ligger betydelig arbeid foran oss med rutiner som skal på plass, men uansett gir det oss muligheter til å involvere publikummere. Det gleder oss. Det er jo dette samspillet som er topphåndball. Flotte idrettsprestasjoner i fantastiske rammer.

Her er hva rutinene sier om antall personer som kan være tilstede:

3.1 Tilgangslister 

Hjemmelaget skal etablere uttømmende tilgangslister med oversikt over personer som skal ha tilgang til kamparenaen. Personer som ikke kan registreres på forhånd skal registreres ved ankomst. 

I tillegg til publikum opptil 200 personer kan følgende personer være aktuelle å inkludere på tilgangslisten: Grupper Antall Kommentarer 
Lag 40 Hjemme- og bortelag. (Tas flere spiller med, må disse gå av «tilskuerkvoten».) 
Dommere/offisielle Dommere, oppnevnte, NHF. 
Arrangementsstab 30 Personer med oppgaver fra arrangørklubb. 
Media 15 Handball-TV/A-media (Ved fullproduksjon TV2 eller andre økes antallet til 30.) 
Medisinsk personell Røde kors, ambulanse, testpersonell. 
Vakter/verter/sikkerhet Utover arrangementsstab 

Det gjelder også streng adgangskontroll:

3.2 Adgangskontroll 

  • Kamparenaen skal stenges for alle andre enn personene på tilgangslisten senest 2 timer før kampstart. 
  • Hjemmelaget skal utarbeide planer for ankomst av ulike grupper personell (spillere, støtteapparat, dommere, media etc.) og kontrollere at ankomst gjennomføres på en sikker og kontrollert måte. 
  • Hjemmelaget skal sørge for sikker adkomst for spillere og dommere, herunder sørge for at avstand på minst én meter mellom personer opprettholdes. 
  • Hjemmelaget er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av adgangskontroll som sikrer at kun personer som er på tilgangslisten får adgang til kamparenaen eller tilliggende områder. 
  • Adgangskontrollrutiner skal kommuniseres til alt personell i klubben og/eller hos eier av stadion.