Har aldri vært mer målfarlig – ØIF Arendal

Har aldri vært mer målfarlig

For første gang som elitelag, scoret ØIF Arendal mer enn 30 mål i gjennomsnitt i grunnserien i eliteserien. De 22 kampene ga et snitt på 30,1 scoringer.

Ser en på antall scoringer denne sesongen og sammenligner med de to foregående sesongene i første rekke, kan en trygt konkludere med at ØIF-guttene er blitt mer målfarlige.

Dette gjelder også om en tar med målene som er scoret i løpet av sluttspillet.

 

I eliteserien – grunnserien – som ØIF Arendal gikk til topps i den nylig avsluttede sesongen, endte ØIF-guttene altså med 663 fulltreffere, som gir et gjennomsnitt på solide 30,1.

Ser en på sluttspillet, så stoppet ØIF på 278 scoringer på ti kamper, et snitt på 27,8.

Totalt blir det altså 941 scoringer i løpet av de 32 tellende kampene i 2018/2019-sesongen. Det blir et snitt på 29,4.

 

Sammenligner en med de to foregående sesongene, der ØIF også spilte seg til sluttspillfinale, viser denne sesongen også et fremskritt når det gjelder antall scoringer. En kan dermed trygt konkludere med at ØIF er blitt mer målfarlige.

La oss starte med 2016/2017-sesongen. Her stoppet det på 640 seriemål og 238 mål i sluttspillet. På i alt 31 kamper endte det med et snitt 28,6, altså nesten et mål mindre enn i 2018/2019.

Går vi til 2017/2018 ble det 640 seriemål, som på 22 kamper gir 29,1 i snitt – et mål mindre enn sesongen etter. Sluttspillet ga 201 mål på åtte kamper, like over 25 mål i snitt per kamp. Hele sesongen gir det 841 scoringer og et snitt på 28,2 på 30 kamper gjennom hele sesongen.

 

Det laveste snittet hadde ØIF i 2013/2014 med 22 mål i snitt per kamp i serien.

 

Ser en på baklengs i grunnserien, gikk også det snittet i positiv retning kontra sesongen før. 576 baklengs i 18/19 mot 595 sesongen før. Det gir et snitt på 26,1 mot like over 27,0. Tar en med sluttspillet, endte 852 baller bak ØIF-målvaktene, som gir et snitt over 32 kamper på nær 26,3 per kamp.

Per kamp er 2018/2019- sesongen 0,5 mål lavere i snitt enn sesongen før.

Derimot var 16/17-sesongen noen hakk bedre. Da endte det med et snitt på 25,7 om en tar med sluttspillet.

 

Den andre gullsesongen, 2015/2016, var den beste sesongen laget har hatt defensivt i grunnserien. Da slapp laget bare inn 502 mål, et snitt på 22,8.