Olympiatoppen + ØIF Arendal = Sant! – ØIF Arendal

Olympiatoppen + ØIF Arendal = Sant!

ØIF Arendal er nysjerrig på andres kompetanse. Ønsker å være i utvikling, bli #LittBedreHverGangViMøtes. Og nå har klubben fått den beste samarbeidspartneren man kunne tenke seg, selveste Olympiatoppen!

I dag offentliggjorde ØIF Arendal og Olympiatoppen at man skal samarbeide i et langsiktig perspektiv. Og samarbeidet er både i omfang og innhold helt unikt i norsk lagidrett. Det starter med fem hovedsamarbeidsområder:

  • Toppidrettscoaching med Arild Jørgensen i OLT som fagansvarlig
  • Idrettspsykologi med Rune Høigaard i OLT som fagansvarlig
  • Teknikk/motorikk med Christina S. Omfjord i OLT som fagansvarlig
  • Utholdenhet med Sondre Skarli i OLT som fagansvarlig
  • Kraft/styrke med Thomas Bjørnsen i OLT som fagansvarlig og Kolbjørn Lindberg som fagkonsulent

Tidligere skøytelandslagstrener Sondre Skarli skal være prosjektansvarlig.

– Vi skal skreddersy opplegg for lagbygging og videreutvikling av den prestasjonskulturen som er i ØIF Arendal. Dette baserer vi på moderne forskning innen idrettsvitenskap og flere års praksis og erfaring, forteller Rune Høigaard.

– ØIF Arendals trenerteam skal gis den rette kompetansen og forutsetninger for å gjennomføre gode utøversamtaler for å optimalisere spillernes utvikling. Vi mener at gode utøversamtaler er et av de viktigste trenerverktøyene i bygging av suksessfulle spillere og lag, forteller Arild Jørgensen.

Spillerne skal ganske snart igjennom en screening for å kartlegge utøverenes beveglighet og mobilitet.

– Screeningen gir grunnlag for utvikling av utøverens mobilitet og teknisk motoriske ferdigheter. Herunder skal vi gjennomføre spesialtilpassede treninger basert på det screeningen forteller oss, forklarer Sondre Skarli.

ØIF Arendal har allerede vært med på et forskningsprosjekt rundt eksplosiv styrke og individuelle treningsprogrammer. Resultatet av dette skal nå følges opp i det videre samarbeidet sammen med ØIF Arendals egne fysiske trenere.

– Samarbeidet mellom oss i OLT og ØIF Arendal kan utvides videre med ytterligere prosjekter og statsninger når vi ser behov for slike, forteller Sondre Skarli. – Og spillerne har allerede henvendt seg med sikte på ønsker om nettopp slike tilleggsprosjekter.

#LittBedreHverGangViMøtes