Fra 2019/20-sesongen har hver nasjon kun ett lag i Champions League! – ØIF Arendal

Fra 2019/20-sesongen har hver nasjon kun ett lag i Champions League!

Det Europeiske Håndballforbundet (EHF) har gjort en spennende endring i Champions League fra sesongen 2019/20. Da er det ikke slik at de beste lagene får 2 lag direktekvalifisert til Champions League. I stedet er det åpnet for at flere nasjoner kan kvalifisere seg inn. Dette er sesongen før de store E-cup endringene.

Som det fremkommer av European Cup 2019/20, mens ranking. Er det kun et Champions League-lag for hver nasjon. Det betyr at de beste lagene kun får et lag direkte kvalifisert. EHF har også tradisjon på at noen av de beste lagene kvalifisert for EHF-cupen, får søke seg opp til Champions League. Slik sett kan det også bli flere lag fra samme nasjon i sesongen 2019/20. Det gjenstår imidlertid å se.

Se egen sak om norske lags muligheter til å nå Champions League i ny E-cup struktur som starter sesongen2020/21.