ØIF Arendal har nådd ut til 44 millioner så langt i sesongen! – ØIF Arendal

ØIF Arendal har nådd ut til 44 millioner så langt i sesongen!

Oppmerksomhetsmessig har sesongen 2018/19, så langt, vært en gedigen opptur for ØIF Arendal. Den totale rekkevidde klubben har nådd ut til i alle medier er pr. oktober hele 43 949 696!

Selv om det ikke ble NM-finale har sesongens så langt vært en stor opptur både på og utenfor banen. Aller største er den kanskje nettopp utenfor banen.

Mens gutta ligger helt i toppen i serie, nådde NM-semifinale og har gjort en formidabel innsats i Europacupen, har man også i de ulike mediene nådd helt til topps.

Gjennom tradisjonell TV har klubben nådd ut til 1,4 millioner. I trykte medier er tallet 10,8 millioner. Den største akkumulatoren er internett, fantastiske 30,5 millioner har klubben nådd ut til gjennom nettsider og sosiale medier. 1,2 millioner har klubben nådd gjennom andres delinger av klubbens stoff.

Spennende er det at antall oppslag om klubben er opp med 30%, den totale rekkevidden er nesten 50% større enn forrige sesong. Og pulikumstallene er opp 29,2%. Klubbens fantastiske markedsverdi er med andre ord sterkt stigende!

PS; I tillegg til disse tallene, kommer den oppmerksomhet som klubben får i internasjonal media f.eks. i forbindelse med Europacup.

#LittBedreHverGangViMøtes