Styrking av samarbeidet mellom LOS og ØIF Arendal – ØIF Arendal

Styrking av samarbeidet mellom LOS og ØIF Arendal

Strømleverandøren LOS har signert en ny toårig avtale med håndballklubben ØIF Arendal. Partene ønsker å styrke samarbeidet med lokale klubber og bidra ytterligere til talent- og spillerutvikling i landsdelen.

– For LOS er det hyggelig å fortsette det gode samarbeide med ØIF Arendal. De har over lang tid vist at de er en av de ledende klubbene i landet. Vi har latt oss imponere av både spillere, ledere og alle de flotte frivillige rundt klubben, sier Margit Unander, administrerende direktør i LOS.

God energi i Arendal
– Vi er svært fornøyd med LOS på laget og opplever at samarbeidet bidrar til god energi hos så vel spillere, trenere og som hos kundene til LOS. Ikke minst har vi tro på at vi sammen skal styrke samarbeidet med de lokale håndballklubbene, sier Bjørn Gunnar Hansen daglig leder i ØIF Arendal.

Talentutvikling
ØIF Arendal har gjennom en lengre periode hatt et godt samarbeid med lokale klubber og ønsker på denne måten å gi noe tilbake til landsdelen. Denne satsningen vil styrkes ytterligere i tiden fremover. Flere spillere vil bli tatt med i talentutviklingsprogrammet og får hospitere hos ØIF.

− I LOS er vi svært opptatt av å ivareta både topp og bredde. Derfor synes vi det er spennende at ØIF kan bidra med verdifull utvikling og kompetanseoverføring til de lokale håndballklubbene i landsdelen, sier Margit Unander.

Bilde: Fornøyde samarbeidspartnere. Fra venstre Bjørn Gunnar Hansen, ØIF, Tone Tversland Skogdalen, LOS, Margit Unander, LOS, Eirik Heia Pedersen, ØIF, og Marinko Kurtovic, ØIF.