Laktatprofil testing skal gi ennå bedre uttelling på treningene! – ØIF Arendal

Laktatprofil testing skal gi ennå bedre uttelling på treningene!

ØIF Arendal fysiske trener, Hans Olav Uldal, er på stadig jakt etter å bedre marginene i klubbens retning. - Mer vitenskap og mindre "synsing" skal gi bedre resultater i fremtiden, forklarer han til at ØIF Arendal tar i bruk laktatprofil tester i treningsarbeidet.

– Ved å gjennomføre en laktatprofiltest og måling av maksimalt oksygenopptak får vi en omfattende vurdering av spillernes aerobe utholdenhet, forklarer Hans Olav.

Laktatprofil testen består av oppvarming på lav arbeidsbelastning, etterfulgt av 3-6 trinn med økende arbeidsbelastning. Hvert belastningstrinn varer i 5 min, der puls og oksygenopptak registreres siste 2 minutter. På slutten av hvert belastningstrinn blir det tatt et lite fingerstikk for å måle laktatkonsentrasjonen i blodet.  Testen avsluttes når blodlaktatkonsentrasjon har oversteget baseline laktatverdi + 2,0 mmol/L, som estimeres som spillerens laktat terskel.

– På denne måten får vi også frem de individuelle pulssoner og kan gi spillerne individuelle tilpasninger i treningsprogrammet.

Det er Linda Wibe Namnsvatn som utfører testene på spillegruppa.

– Jeg skal lære opp klubbens egne ressurser slik at de skal være i stand til å ta testen i fremtiden, forklarer Linda. Alt i trå med klubbens motto:

#LittBedreHverGangViMøtes