2017: 1,6 million i overskudd og positiv egenkapital! – ØIF Arendal

2017: 1,6 million i overskudd og positiv egenkapital!

ØIF Arendal leverer et bunnsolid økonomisk resultat for regnskapsåret 2017. Når klubbens styreleder møter på årsmøte mandag 19. mars kan han glede håndballklubbens medlemmer med positiv egenkapital. Og det er første gang i historien. Helt fra stiftelses i 2010 har det vær røde tall i balansen.

– Det er godt å være over «kneika» forteller en svært fornøyd styreleder Erik Smedsrud. Det var vår målsetting å hente inn den negative egenkapitalen fra 2016 på kr. 1 471 264,- over to år. Nå har vi klart det over ett år og det er vi veldig godt fornøyd med. I den forbindelse vil jeg rette en stor takk til klubbens administrasjon og for det fantastiske arbeidet de har lagt ned.

Klubbens økonomiansvarlig, Ole Aasen, er snar til å fordele skrytet videre til klubbens ulike avdelinger.

– Foran fjoråret organiserte vi klubben opp i ulike avdelinger. Alle avdelingssjefene fikk 100% ansvar for sitt driftsområde. Og med dette også økonomiansvar både for inntekter og kostnader. Dette har vært en ubetinget suksess i alle avdelinger. Allikevel vil jeg våge å gi ekstra skryt til vår hovedtrener. Aldri har det vært en sånn styring over pengebruken på sport som det har vært i år. Marinko Kurtovic har gjort en kjempejobb.

Men det er mange som har gjort en god jobb.

– Samtlige avdelinger går bedre enn budsjett. Og for første gang i klubbens historie er ikke E-cup et stort kostnadssluk. Per Carsten gjør en fantastisk jobb med dugnadsmedarbeiderne rundt arrangementene. Det trekker flere folk, større billettinntekter og flere kioskinntekter. Sponsorinntektene øker. Produktene vi tilbyr sponsorer blir bedre og mer attraktive. Ole Aasen gjør en fantastisk jobb rundt alt som har med kontantomsetning å gjøre, café, kiosker, lotterier og inngangsbilletter. Marinko har vært nevnt. Han har virkelig tatt ansvar i utvidet rolle.

Det er klubbens daglige leder, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, som har svært mye godt å si om sine medarbeidere. 

– Vi skal heller ikke glemme lagets fantastiske prestasjoner i fjorårets sluttspill. Det har også gitt et skikkelig påpluss i regnskapet, minner Erik Smedsrud om. – Og selvsagt Svermens fantastiske bidrag rett før nyttår.

Erik Smedsrud og Per Carsten Michelsen er de som har lengst fartstid i klubben.

– Vi har alltid vært gode til å bruke lite penger, forklarer Per Carsten. – Selv i de årene hvor det ikke har gått bra økonomisk, så kommer ikke det av at vi har sløst. Tvert i mot. Da vi vant titler var vi i en situasjon hvor vi måtte utbetale store bonuser til spillere og trenere, uten å ha tilsvarende inntekter i sponsoravtalene. Dumt selvsagt. Men nå har vi rigget klubben litt annerledes.

Per Carsten som også jobber i Arendal Fotball, minner også om de store «farene» i norsk håndball. 

– Mens det i E-cup i fotball er rene «klondike», skal man være veldig god for ikke å tape penger i håndball. Faktum er at suksess i håndball faktisk kan påføre klubben betydelige merkostnader, både direkte og indirekte. Noe som gjør håndball til en svært usikker økonomisk balansegang fra år til år.

Ole Aasen kan fortelle at overskuddet er brukt til å nedbetale gjeld. 

– Til nyttår var all forfallen gjeld betalt. Det gjør det lettere å være den som skal balansere klubbens likviditet. Og selv om det sikker kommer til å bli noen balansekunster også i fremtiden gjør det godt å ha langt bedre kontroll nå.

Det blir få anledninger til å hvile på «laurbærene». 

– Nei, det er det ikke rom for. Vi har allerede «spent» buen for 2018 og vi har budsjettert med økt omsetning. Noe som gjør at vi nok må løpe like raskt om ikke raskere i 2018. Dette er absolutt ingen trygg bransje. Tvert i mot er det en risikobransje både på og utenfor banen. Derfor er vi opptatt av å forsøke å bygge en langsiktig positiv og solid egenkapital, avslutter klubbens leder. Erik Smedsrud gleder seg til årsmøte denne gangen!