ØIF Arendal – litt større enn du tror? – ØIF Arendal

ØIF Arendal – litt større enn du tror?

ØIF Arendal har vokst til en stor organisasjon. Med hele 7 driftsområder, en årlig omsetning rundt 11 millioner, nærmere 40 ansatte, 100 dugnadsmedarbeidere og snart like mange samarbeidspartnere, har de nok å følge opp klubbens administrasjon på 4, snart 5 personer.

Øverst i organisasjonskartet finner du klubbens årsmøte. Stedet hvor alle medlemmer møtes normalt en gang i året. Organet som leder klubben mellom årsmøte er styret. Og til å kontrollere at styret gjør jobben sin, har klubben en revisor og en kontrollkomité. I tillegg er det en valgkomité som sørger for gjenvalg og nyvalg av styremedlemmer. Klubben har også opprettet et arbeidsutvalg som støtter klubbens administrasjon mellom styremøter i saker som normalt ville vært styrebehandlet. Eller saker hvor administrasjon ønsker støtte fra styret utenfor styremøtene.

Det er daglig leder som leder klubbens arbeid mellom styremøtene. Med seg har han en administrasjon som er ansvarlige for klubbens ulike driftsområder. ØIF Arendal har delt driften i følgende 7 driftsområder – Sport – Salg – Marked/info – E-cup – Arrangement – Økonomi og Kafeteria/kiosk. Og under disse avdelingene finnes det et utall av frivillige som sørger for drift av kamper, arrangementer, treninger, E-cupturer og alt som skal til for å drifte en elitehåndballklubb.

Utover sommeren vil vi presentere organisasjon og menneskene bak og rundt i en serie som skal gi alle som følger ØIF Arendal på nett, en god del bakgrunnsinformasjon om klubben og klubbens mange ressurspersoner.