Vi minner om årsmøte mandag 20. mars kl 18.30 – ØIF Arendal

Vi minner om årsmøte mandag 20. mars kl 18.30

Årsmøtet for 2017 avholdes i år mandag 20.03.17 kl 18.30 i Sparebanken Sør Amfi.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
NB: Forslag skal være gruppas leder i hende senest 14 dager før årsmøtet (post@oifarendal.no)
7. Fastsettelse av treningsavgift og kontingent
8. Budsjett for 2017.
9. Valg

Velkommen!
Erik Smedsrud
Leder, ØIF Arendal Elite

Alle er velkomne, men du må ha løst medlemskap i ØIF Arendal Elite for å ha stemmerett.