Trenersituasjonen i ØIF Arendal

Se notat fra styrets formann her.