Nyheter fra årsmøtet – ØIF Arendal

Nyheter fra årsmøtet

En oppsummering av de viktigste sakene fra årsmøtet

ØIF Arendal bredde har som kjent hatt årsmøte og nytt styre ble valgt. Leder også kommende år er Erik Smedsrud. Med seg i styret har han Marianne Rasch Johnsen (nestleder), Odd Reidar Boye (sportslig leder), Birthe Bryn Holvik (arrangement), Anne Marie Soot (økonomi), Johnny Knutsen (styremedlem), Kine Aasheim (styremedlem) og Bård Sterk-Hansen (varamedlem).
På årsmøtet ble det også gjort kjent …at vi ikke har daglig leder i klubben lenger, da Kurt Eckholdt fra nå skal jobbe 100% for ØIF Arendal elite. Det vil medføre en del forandringer for både tillitsvalgte, spillere og trenere, med nye ting å forholde seg til. Det vil bli sendt ut mer informasjon etter hvert som ting «setter» seg, og oppgavefordelingen er klar i det nye styret. Mye informasjon vil bli gitt her på facebook, men også pr. mail til alle involverte i håndballgruppa (trenere/foreldrekontakter/oppmenn/foreldre/spillere).
Selv om vi har fått fylt opp alle styreplassene, har vi behov for flere personer til oppnevnte utvalg og også mer kortsiktige oppgaver. Har du noe du ønsker å bidra med i klubben, er det bare å ta kontakt med Erik Smedsrud eller en av de andre i styret.