En oppsummering av de viktigste sakene fra årsmøtet

ØIF Arendal bredde har som kjent hatt årsmøte og nytt styre ble valgt. Leder også kommende år er Erik Smedsrud. Med seg i styret har han Marianne Rasch Johnsen (nestleder), Odd Reidar Boye (sportslig leder), Birthe Bryn Holvik (arrangement), Anne Marie Soot (økonomi), Johnny Knutsen (styremedlem), Kine Aasheim (styremedlem) og Bård Sterk-Hansen (varamedlem).
På årsmøtet ble det også gjort kjent …at vi ikke har daglig leder i klubben lenger, da Kurt Eckholdt fra nå skal jobbe 100% for ØIF Arendal elite. Det vil medføre en del forandringer for både tillitsvalgte, spillere og trenere, med nye ting å forholde seg til. Det vil bli sendt ut mer informasjon etter hvert som ting «setter» seg, og oppgavefordelingen er klar i det nye styret. Mye informasjon vil bli gitt her på facebook, men også pr. mail til alle involverte i håndballgruppa (trenere/foreldrekontakter/oppmenn/foreldre/spillere).
Selv om vi har fått fylt opp alle styreplassene, har vi behov for flere personer til oppnevnte utvalg og også mer kortsiktige oppgaver. Har du noe du ønsker å bidra med i klubben, er det bare å ta kontakt med Erik Smedsrud eller en av de andre i styret.