Flaggbærere/maskotter ønskes – ØIF Arendal

Flaggbærere/maskotter ønskes

Invitasjon til alle lag

ØIF Arendal ønsker å få frem den gode jobben som blir gjort i alle klubber
med aldersbestemte lag og ønsker å presentere mangfoldet for publikum.

Til flaggbæring behøves minimum 12 spillere, 4 til hvert flagg.

Som maskotter er det ikke noe minimumsantall.

Som maskotter/flaggbærere vil dere selvfølgelig få gratis inngang og dere
vil få egen plass på tribunen.

Ber om at dere formidler invitasjonen videre til alle lag og trenere i
klubben deres.

Lag som ønsker å være flaggbærere og/eller maskotter ved ØIF Arendals
hjemmekamper bes ta kontakt med Ole Evensen på tlf. 954 53200,
e-post: ole.evensen@akzonobel.com