Sparebanken Sør – ØIF Arendal

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland.

Bank fra 1825

Sparebanken Sør har historie helt tilbake til 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken inn i en fusjon med 4 andre sparebanker i Aust-Agder, og dannet Aust-Agder Sparebank.

Sparebanken Sør oppstod i 1984 etter fusjon mellom Aust-Agder Sparebank, 2 andre sparebanker fra Aust-Agder og 9 fra Vest-Agder. Senere har flere banker sluttet seg til, mange av dem fra Telemark. Derfor har vi i dag fått en sterkere orientering også østover.

1. januar 2014 fusjonerte Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og nærhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gjør Sparebanken Sør til det naturlige førstevalget for privatpersoner og næringsliv i bankens markedsområde.

Etter fusjonen 1. januar 2014 hadde vi 40 ekspedisjonskontorer og sysselssatte over 460 årsverk i Sparebanken Sør.

Vår største eier er Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Slik jobber vi med bærekraftig utvikling

For Sparebanken Sør innebærer bærekraftig utvikling å bidra til en positiv utvikling innenfor miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, samt ivareta samfunnsansvaret som en bærekraftig og etisk bank i de områdene der banken opererer. Det betyr at vi blant annet har bærekraftige kredittprosesser med strenge kriterier for hvem vi finansierer, at vi støtter forskjellige initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar, og at vi har en bærekraftsstrategi for banken.

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Våre forretningsmål kan ikke nås uten at vi handler i forståelse med det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom  å skape verdier for landsdelen.Illustrasjonsfoto | lokal breddeidrett

Banken støtter også prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.  I tillegg til tradisjonell sponsing av lag og foreninger viderefører vi som selvstendig sparebank sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål.