Skarpnes – ØIF Arendal
Med røtter tilbake til 1919, er Skarpnes norges eldste taksteinsbedrift.
I snart hundre år har bedriften vokst fra å være et lite lokalt støperi til å bli en moderne, automatisert industribedrift.
STILIG STAND. En messe på Sørlandet ca. 1910.
STILIG STAND. En messe på Sørlandet ca. 1910.

Skarpnes ligger nær utløpet av Nidelva. Der elva deler seg med ett utløp til Arendal og det andre til havet.  Allerede under kong Christian VI ble det vi kan kalle en av Arendals første industribedrifter etablert her i form av et teglverk. Siden den gang har det kontinuerlig blitt produsert byggevarer her. Først i form av teglprodukter av forskjellig art og senere i betong.

Taktekke i form av tegl eller betong har hele tiden vært  produsert her og Skarpnes har fortsatt produksjonen av den  klassiske enkelkrummen her.