PSS Securitas – ØIF Arendal

Vi tar alltid ansvar for din trygghet.

PSS Securitas er en totalleverandør av sikkerhetsløsninger. Vi har spesialisert oss på ordensvakthold, arrangement-sikkerhet og spesialtjenester, og kan via Securitas-konsernet tilby fullstendige sikkerhetsløsninger til deg og din bedrift. Løsningene dekker alle sikkerhetsaspekter, inkludert manuelle tjenester, varesikring, brann og slukkeøvelser og tekniske løsninger i form av alarmer, adgangskontroll, kameraovervåkning, ISPS sikring og kontrolltjenester. Vi ønsker å ta vare på deg, og tilpasser alle våre løsninger til ditt behov. Via en stab av kompetent utførende personell og rådgivere, og et bredt produktspekter, lever vi etter vårt motto: «Vi tar alltid ansvar for din trygghet» Ta kontakt med oss for en samtale rundt ditt Sikkerhetsbehov!

Kontaktinfo:

Avdelingsleder Daniel Hauge

Hauge@pss-securitas.no

41224782

Adresse:

Vige Havnevei 72 4633 Kristiansand

Navn:
PSS Securitas
Adresse:
Auglendsmyrå 13
Postnr/sted
4016 STAVANGER
Tlf
02452