Personalhuset – ØIF Arendal

Siden 2004 har Personalhuset jobbet med rekruttering og bemanning i Agder. Vi ligger i forkant når det gjelder å benytte ny teknologi i prosesser og annonsering vi utfører for våre kunder.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og rekrutterer til mange ulike stillingskategorier, både på medarbeider og ledernivå. I Personalhuset er vi opptatt av tett og personlig oppfølging av både kandidater og kunder i prosessene våre. Personalhuset er et landsdekkende selskap, men har en sterk lokal tilknytning med avdelingskontorer blant annet i Arendal og Kristiansand. Personalhuset lokalt besitter stor kunnskap om landsdelen og har et solid nettverk som dekker de fleste bransjer. 

Kontaktinfo:

Knut Handeland

Avdelingsleder og senior rekrutteringsrådgiver

Tlf.: 98 29 52 78

Epost: knut.handeland@personalhuset.no

Mer informasjon om oss: https://bit.ly/3l6ZVeP

Navn:
Personalhuset
Adresse:
Teknologiveien 13B
Postnr/sted
4846 Arendal
Tlf
98 29 52 78