ISS Facility Services AS – ØIF Arendal

ISS er en global aktør med en ledene markedsposisjon. Vår globale tilstedeværelse gjør oss i stand til møte den økende etterspørselen fra multinasjonale selskaper som vil ha konsekvens over landegrensene, samtidig som vi utnytter dyp markedskompetanse for å sikre at samarbeid pleies på lokalt nivå

Navn:
ISS Facility Services AS