Green Norway – ØIF Arendal

Vårt mål er å gjøre det enkelt, målbart og lønnsomt for byggeiere, eiendomsforvaltere og leietakere å redusere sine energikostnader og sitt miljøutslipp.

Med stadig økende og mer komplekse energikostnader, enorm utvikling i nye produkter, tjenester og leverandører, er det svært krevende for en byggeier/leietaker å få kontroll på sine energiforbruk, kostnader og miljøutslipp. 

Våre medarbeidere jobber hver dag for at våre kunder får et fremtidsrettet og bærekraftig energiforbruk.

 Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg? (trykk på link)

Har du kontroll på dine energikostnader?

Det er svært mye som påvirker hva månedlige energikostnader til et næringsbygg blir, og får å ha kontroll på dem kreves det kompetanse og forståelse på mange sentrale fagområder i et næringsbygg som ventilasjon, oppvarming, kjøling, SD-anlegg, automasjon, kraftavtaler, nettleie, fjernvarme etc.

Det er mye man kan gjøre for å redusere energikostnadene, men for å lykkes kreves det en helhetlig forståelse energiforbruket til et bygg, og hvordan det påvirker energikostnadene. Uten riktig kompetanse og verktøy, er dette svært tid og ressurskrevende.

Navn:
Green Norway
Adresse:
Hasseldalen 2
Postnr/sted
4878 Grimstad
Tlf
+47 923 11 600