Bilde av glade medarbeidere

Hva er Durapart?

Durapart har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Durapart ser stadig på nye veier å gå for å få folk i jobb. Utviklingsarbeidet som våre fagfolk gjør, gir nye tilnærminger til hva som skal til for å gi personer en ny start. Du finner oss på Krøgenes i Arendal og på Vinterkjær i Risør.

Durapart er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap og vi er leverandører av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Av tjenestene NAV kjøper av oss er noen forbeholdt bedrifter med kommunalt/fylkeskommunalt eierskap. Bedriften er underlagt «forskrift om arbeidsrettede tiltak» i tillegg til alle lover og regler som gjelder for aksjeselskaper. NAV stiller krav til kvalitetssikring av oss som leverandør. Derfor er Durapart sertifisert i henhold til ISO 9001.

Gjennom bransjeforeningen Arbeid & Inkludering er Durapart medlem av NHO Service. 

Les mer om Gullsjansen