Vi går foran og bygger fremtidens samfunn
Bouvet er et norsk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT- løsninger og digital kommunikasjon. Vi leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører.

Nærhet til kunder og kunnskap
Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har derfor 13 kontorer i Norge og Sverige, blant annet i Arendal og Kristiansand. Lokal forankring setter oss i stand til å forstå og ta del i kulturen der våre kunder og samfunnsutvikling skjer, slik kan vi sammen
kan skape løsninger som bidrar til stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Les mer om hva vi gjør på https://www.bouvet.no/prosjekter.

Kontakt oss

Arendal
info@bouvet.no
Frolandsveien 6
4847 Arendal

+47 23 40 60 00

ivar_s
Ivar Sønstabø

Ivar Sønstabø
ivar.sonstabo@bouvet.no
+47 928 96 752