Bouvet, Arendal – ØIF Arendal

I dagens samfunn er digitalisering en avgjørende faktor for virksomheters leveranseevne og konkurransekraft. Bouvets årelange erfaring, nærhet til kundene og brede kompetanse gjør oss til en svært ettertraktet digitaliseringspartner for både private og offentlige aktører.

Digitalisering handler om å utnytte teknologi til å levere produkter og tjenester i tråd med brukernes forventninger, og til å møte utfordringer så vel som å utnytte muligheter. Det er et omfattende og kontinuerlig arbeid, for en virksomhet kan aldri si seg «ferdigdigitalisert». Digitalisering er kort sagt å forberede seg for fremtiden hver dag.

Bouvet er et ledende konsulentselskap innen IT og digital kommunikasjon. Vi har opparbeidet oss en evne til å forstå oppdragsgivernes virksomhet og til å samarbeide for å skape og utvikle gode og langsiktige digitale løsninger.

Dette har gitt Bouvet svært nære kunderelasjoner og stadig økende oppdragsmengde – fra eksisterende kunder og nye. Vi er en strategisk partner for mange virksomheter, og vårt brede tjenestespekter innen informasjonsteknologi, design, kommunikasjon og virksomhetsstyring gjør at vi ofte velges som totalleverandør.

Den nære relasjonen til kundene er imidlertid kun mulig fordi vi gjennomfører alle oppdrag med strenge krav til sikkerhet og etterrettelighet. Vår regionale modell gir redusert byråkrati og korte beslutningsveier, noe som gir oss nødvendig tilpasningsevne for å kunne svare på den enkeltes kundes utfordringer i et stadig skiftende landskap.

Tette bånd er en konkurransefordel, men også en forutsetning for å kunne utvikle løsninger av stadig høyere kvalitet – slik vi har visjon om å gjøre. Gjennom å løse oppgaver for og med viktige samfunnsaktører er vi med på å utvikle samfunnet.

Ved utgangen av andre kvartal 2022 har Bouvet 1 912 medarbeidere fordelt på 13 kontorer i Norge og tre i Sverige. I Arendal holder vi til i Frolandsveien 6 på Myrene.

Les mer på våre nettsider, https://www.bouvet.no.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Morten Njåstad Bråten, salgs- og forretningsutvikling
Morten Njåstad Bråten@bouvet.no
+47 934 00 363

Navn:
Bouvet
Adresse:
Frolandsveien 6
Postnr/sted
4847 Arendal
Tlf
23 40 60 00
URL