ASKO AGDER AS – ØIF Arendal

ASKO AGDER AS er sentralt plassert i Lillesand kommune midt i «Agderbyen».

Bygget til ASKO AGDER i Lillesand

Hvem er vi?

Vi har 200 medarbeidere – fra 25 land – fordelt i avdelinger som marked, innkjøp, kundeservice, varemottak, plukk, miljøstasjon, sammenstilling og transport.

ASKO har mål om å bli klimanøytral. I mai 2016 ble det installert 4 500 m2 solcellepanel på taket til ASKO AGDER, og i mai 2018 kom ytterligere 2 500 m2 på plass. Vi har også 10 fjernvarmebrønner ved vår miljøstasjon.

Vi har en budsjettert omsetning i 2019 på 4,3 milliarder kroner. Markedsområdet er Vest-Agder og Aust-Agder. Vi leverer mat til dagligvarebutikker, storhusholdnings- og servicehandelskunder. Kundene våre er blant annet KIWI, Meny, SPAR, Joker, Esso, Shell, Best, Deli de Luca, MIX, Kristiansand Dyrepark, hoteller, restauranter, kafeer og kantiner. Innen offentlig sektor har vi leveranser til sykehusene, alle kommunene i Agder samt begge fylkene.