AS3 Norge – ØIF Arendal

Vår misjon

Vi jobber hver dag for at flere folk kommer inn i arbeidslivet, at færre faller ut og at alle bidrar på sitt beste.

Dette gjør vi gjennom å hjelpe mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet inn i jobb igjen. Vi støtter organisasjoner og ledere gjennom endringsprosesser, samt gir ledere i forskjellige virksomheter verktøy gjennom ulike lederutviklingsprogrammer slik at de kan stå enda sterkere i deres jobb.

Vi tror at alle kan være med på å bidra til samfunnet, og vi jobber for en bedre hverdag for alle.

Navn:
AS3 Norge AS
Adresse:
Barbudalen 39
Postnr/sted
4846 Arendal
Tlf
815 51 855
Epost