B2B: ARNAS fornyer og øker samarbeidet med ØIF Arendal. – ØIF Arendal

B2B: ARNAS fornyer og øker samarbeidet med ØIF Arendal.

ARNAS, en ledende totalleverandør av effektive og miljøvennlige avfallsløsninger, har nylig fornyet og utvidet sin samarbeidsavtale med ØIF Arendal. Denne avtalen markerer et betydelig steg fremover for begge parter og understreker ARNAS’ engasjement for bærekraft og samfunnsansvar.

ARNAS, heleid av Agder Renovasjon IKS, tilbyr skreddersydde avfallsløsninger for alle typer virksomheter. Med avdelinger i både Arendal og Grimstad, er selskapet godt posisjonert til å møte de varierte behovene til lokale bedrifter og organisasjoner. Deres tjenester inkluderer alt fra utarbeidelse av avfallsplaner til leveranse av spesialtilpassede løsninger for effektiv håndtering av avfall.

Gjennom denne fornyede avtalen med ØIF Arendal, vil ARNAS fortsette å spille en nøkkelrolle i å sikre at håndballklubben kan fokusere på sine sportslige mål, uten å bekymre seg for avfallshåndtering. ØIF Arendal vil dra nytte av ARNAS’ ekspertise og innovative løsninger, noe som bidrar til både bedre avfallshåndtering og miljøvennlighet i klubbens daglige drift.

ARNAS, uttrykker sin entusiasme over avtalen og sier de er veldig stolte av å fortsette samarbeidet med ØIF Arendal. Som lokal leverandør er det viktig for oss å støtte lokalsamfunnet og bidra til bærekraftige løsninger. ØIF Arendal er en fantastisk klubb med verdier som samsvarer godt med våre egne.

ØIF Arendal ser også positivt på det fornyede partnerskapet. ARNAS har vært en pålitelig samarbeidspartner i flere år, og vi er glade for å kunne fortsette dette samarbeidet. Deres miljøvennlige tilnærming til avfallshåndtering er i tråd med våre egne bærekraftsmål.

Denne avtalen er et godt eksempel på hvordan næringsliv og idrett kan samarbeide for å fremme bærekraftige løsninger og bidra til et bedre miljø. ARNAS ser frem til å fortsette å levere førsteklasses avfallsløsninger og støtte ØIF Arendal i å nå nye høyder både på og utenfor banen.

For mer informasjon om ARNAS og deres tjenester, besøk deres nettside på http://www.arnas.no.